Wetenschappers kunnen zien wat we dromen

Duitse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om in kaart te brengen wat de inhoud van onze dromen is. Dat kon dankzij lucide dromers, d.w.z. mensen die zich ervan bewust zijn dat ze dromen en de inhoud van hun dromen kunnen veranderen. De lucide dromers werden tijdens een dutje in de fMRI scanner gevraagd om zich bewust te worden van het feit dat ze droomden en dat te melden via oogbewegingen. Daarna werd hen gevraagd om te dromen dat ze eerst hun rechter vuist balden gedurende 10 seconden en daarna de linker.

Met een EEG konden de onderzoekers nagaan wanneer de REM slaap begon en wanneer de lucide fase optrad. Zo konden ze de hersenactiviteit in verband brengen met de droom over de vuisten. Een bepaald gebied in de sensorimotorische cortex dat verantwoordelijk is voor bewegingen werd geactiveerd tijdens de droom. Die activiteit bleek overeen te komen met die van dezelfde handbewegingen in wakkere toestand. De onderzoekers waren ook nog in staat om deze resultaten met een andere techniek te bevestigen, nl. een nabij-infrarood spectroscopie (NIRS).

Bron(nen):   Science Daily