10 ongemakkelijke feiten over IQ

  1. De hoogte wordt voor een groot deel (40 tot 80 %) bepaald door je genen
  2. In tegenstelling tot de fabels: slimme mensen hebben gemiddeld ook een hoge sociale intelligentie
  3. Slechte voeding (teveel McDonald's en ander junkfood) gaat je peuter dommer maken
  4. Borstvoeding kan je kind slimmer maken
  5. Lange schoolvakanties maken het IQ van een kind lager
  6. Mensen met een echt laag IQ (onder de 80) komen meestal slecht terecht (gevangenis, armoede)
  7. Hoe slimmer de bevolking van een land (gemeten in IQ) des te hoger het nationaal inkomen per inwoner
  8. Er is een correlatie tussen laag IQ en zelfmoord(gedachten). Minder sociaal correct: domme mensen plegen vaker zelfmoord
  9. Als je IQ boven de 115 is kan je in bijna iedere baan slagen
  10. Mensen met een hoger IQ hebben meer zelfvertrouwen

Bron(nen):   Business Insider