Behalve pathologische leugenaars zijn er ook pathologische waarheidssprekers

Liegen maakt - of je dat nu leuk vindt of niet - deel uit van ons leven. Zelfs de meest eerlijke mensen vertellen af en toe een 'leugentje om bestwil', al is het maar om anderen niet te kwetsen. Er zijn echter ook mensen die niet veel anders doen dan liegen, de zogenaamde pathologische leugenaars.

Pathologische leugenaars vertonen een patroon van frequent en overdreven liegen dat geen duidelijk voordeel of winst oplevert voor de leugenaar. Het zijn dus geen oplichters of bedriegers die hun leugens gebruiken om hun voordeel mee te doen. Vaak zijn hun leugens ook nogal doorzichtig. Onnodig te zeggen dat dit contraproductief is. Psychiaters noemen het pseudologia fantastica, al is het geen erkende diagnose.

Hun tegenpolen zijn die mensen die je zou kunnen omschrijven als 'pathologische waarheidssprekers'. Sociale conventies en gepaste leugentjes zijn aan hen niet besteed. Ze spreken altijd de harde, ongezouten waarheid en kunnen erg bot en direct zijn. Dit komt vaker voor bij mensen met het syndroom van Asperger, een vorm van hoogfunctionerend autisme. Bovendien hebben ze moeite met het herkennen van leugens bij anderen. Ze denken dat andere mensen net zo eerlijk zijn als zij, hetgeen hen erg kwetsbaar maakt.

Bron(nen):   Live Science