Wat betekent het als een vrouw glimlacht?

Onderzoek toont aan dat er verschillen zijn in hoe vaak mannen en vrouwen glimlachen, maar er zijn nóg meer verschillen in de wijze waarop een glimlach wordt waargenomen. Sommige mannen interpreteren de betekenis van een glimlach van een vrouw helemaal verkeerd en dat leidt niet zelden tot problemen.

De feiten

  • Vrouwen glimlach meer dan mannen, maar alleen in sociale situaties of als ze denken dat iemand naar hen kijkt.
  • Glimlachende vrouwen worden positiever beoordeeld dan niet-glimlachende vrouwen.
  • Vrouwen glimlachen meer dan mannen als de situatie gespannen is of geforceerd aandoet.
  • Tegen een hoger geplaatst iemand glimlachen vrouwen meer, alsof ze de ander willen behagen.

In een experiment werd een advertentie geplaatst voor een baan als onderzoeksmedewerker. Vijftig jonge vrouwen solliciteerden en kregen een sollicitatiegesprek. Tijdens het gesprek werden enkele seksueel provocerende vragen gesteld, afgewisseld met gewone vragen. De gesprekken werden op video opgenomen, en de gelaatsuitdrukkingen van de vrouwen werden geanalyseerd.

Uit de analyse bleek dat de vrouwen vaak glimlachten in reactie op de seksueel getinte vragen. Het was echter geen glimlach die plezier uitdrukte, maar eerder een 'fake' lach die erop wees dat ze zich ongemakkelijk voelden. Tijdens de nabesprekingen bleek dat dit ook zo was.

Daarna toonden de onderzoekers fragmenten van de video's zonder geluid aan mannen: een opname met een echte glimlach, met een fake glimlach en een zonder glimlach. De mannen vulden vooraf een vragenlijst in waaruit bleek of ze geneigd waren vrouwen seksueel te intimideren. De mannen die het hoogst scoorden op deze vragenlijst, zagen de ongemakkelijke fake glimlach als 'flirterig' en vonden de vrouwen met zo'n glimlach aantrekkelijker.

Lachen is dus niet de beste strategie als een vrouw zich ongemakkelijk en seksueel geïntimideerd voelt. Je hebt kans dat de dader zich erdoor aangemoedigd voelt.

Bron(nen):   Psychology Today