Huisartsenzorg na kantoortijd

Patiënten die de huisartsenpost bellen, krijgen een doktersassistente of verpleegkundige aan de lijn. Die bepaalt de urgentie van de hulpvraag, de benodigde hulp en geeft advies (= triage). Triage dient om patiënten op tijd de juiste zorg te leveren en onnodige zorg te beperken.

Linda Huibers van de Radboud Universiteit Nijmegen deed 7 studies naar deze zorg buiten kantoortijd en de telefonische triage. De eerste onderzoeken laten zien dat er in westerse landen tot wel 10 modellen voor deze zorg zijn, waarbij de huisartsenpost de beste beoordeling krijgt.

De klachten die patiënten uit 8 Europese landen presenteren blijken grotendeels dezelfde, met weinig acute problemen. Verder blijkt uit dossieronderzoek dat op Nederlandse huisartsenposten veiligheidsincidenten weinig voorkomen en zelden leiden tot schade voor de patiënt.

Literatuuronderzoek laat zien dat telefonische triage veilig is, hoewel het nog beter zou kunnen voor patiënten met zeer urgente klachten. De overige onderzoeken over triage richten zich op het stellen van vragen en de kwaliteit van het telefonische contact (o.a. communicatie en medische inhoud) in relatie tot de juistheid van inschatting bij triage.

Tot slot heeft de helft van de patiënten een vervolgcontact, waarbij patiënten eerder een vervolgcontact hebben na een negatievere ervaring met de triage-assistente.

Bron(nen):   Radboud Universiteit