Vrouwen zijn echt slechter in wiskunde

Meisjes zijn gemiddeld genomen minder goed in wiskunde dan jongens. Wiskundigen zijn ook meestal mannen. Dit fenomeen staat bekend als de 'Gender Gap'. Een veelgehoorde verklaring daarvoor is de sociaal-psychologische: stereotypen van mannelijk en vrouwelijk gedrag zorgen ervoor dat meisjes en vrouwen het idee hebben dat wiskunde niets voor hen is. Sociaal psychologen beweren dan ook dat als vrouwen niet langer in deze stereotypen geloven, ze net zo goed in wiskunde zullen zijn als mannen. Dat werd tussen 1999-2011 bevestigd in een reeks experimenten.

Prof. dr. David Geary en dr. Gijsbert Stoet van de universiteit van Leeds namen die studies nader onder de loep. Ze stelden vast dat veel onderzoeken methodologisch niet goed opgezet waren. Het ging vaak om kleine groepen en de studies die wel goed opgezet werden vonden dat effect niet.

Stoet zegt dat we de verschillen tussen mannen en vrouwen in wiskundige prestaties niet kunnen verklaren met modellen, die vrouwen afschilderen als slachtoffers van discriminatie en stereotypering. In plaats daarvan moeten we ons concentreren op beter onderwijs en meer bepaald op wiskunde-onderwijs dat zowel mannen als vrouwen weet te boeien.

Bron(nen):   The Guardian  Science Daily