Van bescheiden mensen krijg je eerder hulp

Als je hulp nodig hebt, is het misschien beter om je bescheiden vrienden of kennissen te bellen. Bescheiden mensen zijn namelijk eerder geneigd om anderen te helpen dan de meer arrogante types. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij voor het eerst gekeken werd naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken op de bereidheid om te helpen. Voorheen keek men vooral naar de situatie, bv. zijn er anderen in de buurt die kunnen helpen?

De onderzoekers ontwierpen een studie om het verband tussen persoonlijkheidskenmerken en hulpvaardigheid te onderzoeken. Eerst werden vragenlijsten gebruikt om persoonlijkheidskenmerken en hulpvaardigheid te meten. Mensen die zichzelf bescheiden noemden, gaven ook aan dat ze eerder zouden helpen.

Maar zelfrapportage is niet altijd betrouwbaar. Daarom werden in het tweede deel van de studie de persoonlijkheidskenmerken beoordeeld door een observator die de proefpersonen vragen stelde. Daarna hoorden de deelnemers een opname over een (fictieve) student die een blessure had opgelopen en niet naar het college kon komen. Studenten die hoger scoorden op bescheidenheid waren meer geneigd om tijd en geld te besteden aan het helpen van de gedupeerde student.

Het derde deel van de studie was vergelijkbaar met het tweede, behalve dat de onderzoekers ook de reactietijden van de deelnemers maten. Ook hier bleef het verband tussen bescheidenheid en hulpvaardigheid bestaan.

Bron(nen):   The Atlantic