Bestond Hij wel? Het magere historische verhaal van Jezus

Streng historisch onderzoek leert iets over Jezus van Nazareth, maar zegt ook iets over ons, stelt Etienne Vermeersch, in De Morgen. Hij is filosoof en zette de spaarzame feiten over Jezus achter elkaar. Want historisch is het met Jezus niet goed gesteld. De verhalen die we kennen zijn geschreven door aanhangers, die hem nooit zelf hebben gekend, de evangelisten. En van niet christelijke tijdgenoten vrijwel geen woord. En ook de archeologie levert weinig op.
Wat zou overlbijven als je je beperkt over Jezus tot wat min of meer vaststaat is volgens Vermeersch in De Morgen het volgende:
Er heeft in het begin van onze jaartelling in Palestina een Jeshua geleefd die, onder invloed van Johannes de Doper, predikte dat het Rijk Gods nabij was. Hij had een zeker charisma, deed genezingen en kon een kleine groep leerlingen rond zich verenigen die sterk aan hem gehecht waren. Hij trok naar Jeruzalem, werd daar door de Romeinen als een gevaarlijke 'would-be' Messias beschouwd en gekruisigd. Voor de leerlingen was dat een psychische catastrofe, een 'dissonantie' in de terminologie van Festinger. Dat ondraaglijk gevoel wordt enigszins 'gereduceerd' als ze visioenen krijgen van de 'verrezen' Jezus.
Lees hier het hele boeiende stuk in De Morgen

Bron(nen):   De Morgen      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Fred

    Dus Flavius Josephus heeft uit zijn nek gekletst ???

Reacties niet toegestaan