Op deze karaktereigenschap scoren piloten bijzonder slecht

Voor het ene beroep moet je vooral erg slim zijn, nauwkeurig of juist creatief. En voor het andere zijn sociale vaardigheden erg belangrijk. Bij piloten ontbreekt het vooral aan dat laatste.

Wetenschappers deden onderzoek naar de emotionele intelligentie bij Amerikaanse piloten. Ze vonden uiteindelijk 44 piloten - een erg kleine onderzoeksgroep - die bereid waren om een vragenlijst in te vullen over emotionele intelligentie. De term verwijst enerzijds naar het vermogen om je eigen emoties te identificeren en te reguleren, en anderzijds naar het herkennen van emoties bij andere mensen en de vaardigheid om met hen mee te leven.

De piloten waren 24 tot 67 jaar oud en hadden een vliegervaring variërend van 150 tot meer dan 5.000 uur. Er was een controlegroep van 88 vergelijkbare mensen, die geen piloot waren. Wat bleek: de piloten scoorden "consistent lager dan de controlegroep" als het gaat om emotionele intelligentie, schrijven de onderzoekers, maar ook in de subcategorieën welzijn, gevoeligheid en gezelligheid bleven de scores van de piloten achter.

De verklaringen moeten worden gezocht in de eigenschappen die een piloot geschikt maken voor zijn vak. Hij moet "voorzichtig, rechtlijnig en ingetogen zijn in zijn werk", aldus de onderzoekers. Bovendien maken piloten deel uit van een organisatiecultuur die "onkwetsbaarheid en verzet tegen menselijke zwaktes beloont", klinkt het verder. "Piloten worden al lang geassocieerd met een mannelijke cultuur die de nadruk legt op agressiviteit, competitie en prestatiegerichtheid", schrijven de onderzoekers. Er is dus geen ruimte voor een fijnbesnaard gevoelsleven.

Bron(nen):   Science Alert