DNA van foetus ontrafeld

Onderzoekers de Universiteit van Washington zijn er in geslaagd om het genoom van een ongeboren foetus in kaart te brengen. Dat is een belangrijke doorbraak in de medische genetica, maar zorgt ook voor de nodige ethische vraagstukken.


De onderzoekers zeggen dat ze bij een foetus van slechts 8 weken oud al duizenden erfelijke aandoeningen met een nauwkeurigheid van 98% kunnen opsporen. Ze waren in staat om het genoom van 2 foetussen in kaart te brengen door kleine stukjes DNA van de ongeboren kinderen uit het bloed van de moeder te halen. Daarnaast werd ook het DNA van de ouders onderzocht.

De voordelen zijn duidelijk: er zullen meer afwijkingen in een vroeger stadium vast te stellen zijn door middel van veiliger methodes dan de vruchtwaterpunctie of de vlokkentest. Op termijn zal een foetus op meer dan 3000 aandoeningen die met 1 enkel gen te maken hebben, gescreend kunnen worden. Maar wanneer en hoe dit in de praktijk gebracht zal worden, is nog maar de vraag.

Is het altijd een voordeel om te weten welke ziekte je later gaat krijgen? Bepaalde ziekten leiden tot stigmatisering en discriminatie, dus kan - als je genenkaart bekend is - het bv. moeilijker zijn om een baan te vinden of een hypotheek, zorg- of levensverzekering af te sluiten.

Bron(nen):   ABC News