Linkshandigen verdienen minder

Ongeveer 12% van de mensen op aarde is linkshandig; mannen met een linkshandige moeder hebben de grootste kans op linkshandigheid. De hersenstructuur van linkshandige mensen is anders dan die van rechtshandigen, zo zijn de zenuwvezels van linkshandigen groter en reageert het brein van linkshandigen anders op talen. De analyse van econoom Joshua Goodman van Harvard’s Kennedy School suggereert dat linkshandigheid eerder gezien kan worden als een vloek dan als een geschenk. Volgens zijn onderzoek scoren linkshandigen gemiddeld lager op cognitieve tests, zelfs als er rekening wordt gehouden met andere factoren zoals de gezondheid als baby en de familieachtergrond. Het onderzoek toont ook aan dat linkshandigen ongeveer 10 tot 12% minder verdienen dan rechtshandigen, wat ongeveer gelijk staat aan het inkomensverschil van een jaar extra scholing. Dit verschil is grotendeels te wijten aan het feit dat linkshandigen meer last hebben van emotionele en gedragsproblemen, ze meer leerstoornissen zoals dyslexie hebben, ze hun opleidingen minder snel afmaken en werkzaam zijn in beroepen waar minder cognitieve vaardigheden vereist zijn. Deze bevindingen komen uit vijf verschillende databases: drie uit de Verenigde Staten en twee uit het Verenigd Koninkrijk. Deze databases bevatten niet alleen informatie over de links- of rechtshandigheid en familiekenmerken, maar bevatten ook variabelen zoals inkomens en testscores over hun beroepsbekwaamheid, wiskunde- en leesvaardigheden. Dit zijn verrassende bevindingen omdat eerder uitgevoerde studies aantonen dat linkshandigen meer kans hebben om hoge scores te bepalen op de toelatingstest voor hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten en ze ook een grotere kans hebben op een hoog IQ. Het lijkt er dus op dat slechts een zeer klein deel van de linkshandigen gezegend is met het linkshandige geschenk, maar dat de meeste linkshandigen benadeeld worden door hun linkshandigheid.

Bron(nen):   Bloomberg      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Diederdick

    Het onderzoek richtte zich overigens op personen die linkshandig zijn vanwege een ontwikkelingsstoornis. Er zouden namelijk geen significante verschillen bestaan tussen rechtshandigen en mensen die kampen met “genetische linkshandigheid”.

    Kleinigheidje, maar toch nodig om de nuance te kunnen maken

Reacties niet toegestaan