Kan binnenkort een computer voorspellen welke ziekte u zult krijgen?

Een computer kan straks, beter dan een arts, vaststellen wat voor ziekte u zult krijgen. Wiro Niessen, hoogleraar Medische Beeldverwerking aan het Erasmus MC en de TU Delft, ontwikkelde hiervoor een systeem en won daarmee de Simon Stevin Meester-prijs. Dat meldt Trouw.

Het systeem dat Niessen ontwierp doet voorspellingen op basis van tienduizenden mri-scans en ct-scans van zowel gezonde als zieke mensen. Zo kan het ziektepatronen herkennen, die mensen nog niet waarnemen.

Artsen kunnen hiervan profiteren door doelgerichter te behandelen en preventieve maatregelen te nemen. De wetenschapper richt zich eerst op het voorspellen van hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Later volgen andere ziektes.

Alzheimer zou bijvoorbeeld al tien tot vijftien jaar voor de ziekte zich openbaart, op te merken zijn. 'Maar al zou je een nauwkeurige diagnose slechts één jaar eerder kunnen stellen dan wat nu mogelijk is, dan nog biedt dat enorme voordelen,' stelt Niessen.

Hij gaat verder: 'Ons onderzoek leidt echter niet alleen tot betere diagnostiek, maar ook tot betere prognostiek. Daardoor kunnen we uiteindelijk betere behandelkeuzen maken.'

De Simon Stevin Meester-prijs is de grootste van Nederland voor technisch-wetenschappelijk onderzoek. Er is een bedrag van 500.000 euro aan verbonden, dat wordt gebruikt voor verder onderzoek.

Bron(nen):   Trouw