Vaticaan: ‘Er bestaat geen buitenaardse Jezus

Zodra er werkelijk een bewoonde planeet is ontdekt heeft het christendom een probleem. Want hoe moet dat met de schepping van hemel en aarde? En het uitverkoren volk? En met Jezus, zoon van God, die de mensen op aarde kwam redden? Heeft die andere planeet (of die 3 miljoen bewoonde andere planeten) ook een scheppingsverhaal? Andere planeet, zelfde god? En heeft die planeet een eigen Jezus? Of worden de mensen daar niet gered? Volgens het Vaticaan zijn dat geen problemen: er is één Jezus, één god en mogelijk meer bewoonde planeten. José Gabriel Funes, het hoofd van het astronomieprogramma van het Vaticaan: 'De mogelijkheid bestaat dat er leven is en zelfs een vorm van intelligent leven'. 'Net zoals er op Aarde een veelheid aan wezens is, kan er ook ander leven, zelfs intelligent leven, bestaan dat door God werd geschapen', zo vertelde Funes al in 2008 aan The New York Times. 'Dit staat niet in contrast met ons geloof omdat er geen limieten staan op de creatieve vrijheid van God.' 'Of om het met de woorden van Franciscus van Assisi te zeggen, als we sommige Aardse wezens als 'broeders' en 'zusters' beschouwen, waarom kunnen we dan ook niet spreken van een 'buitenaardse broeder'? Ook hij zou tot de schepping behoren', aldus de geestelijke. De ontdekking van intelligent leven betekent volgens Funes echter niet dat er ook een andere Jezus is. 'De incarnatie van de zoon van God is een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid en van het universum en als er intelligent leven is op een andere planeet, is dat niet in tegenspraak met het christelijke geloof.' De paus liet vorig jaar overigens weten dat als een alien hem zou vragen om gedoopt te worden, hij uiteraard zou instemmen, want Jezus is er ook voor hen. Soepeler geworden dus sinds Galilei. Verstandiger.

Bron(nen):   Knack