IQ-test voor honden

Britse wetenschappers hebben de eerste betrouwbare IQ test ontwikkeld voor honden. Ze hebben de test toegepast bij 68 border collies en daaruit blijkt dat de honden –  net als mensen – variaties in IQ vertonen.

Het onderzoek dient niet zozeer om hondeneigenaren te ondersteunen bij de veelvoorkomende overtuiging dat hun hond slimmer is dan alle andere. Het eigenlijke doel is om te onderzoeken wat het verband is tussen intelligentie en gezondheid. Dat zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onderzoek naar het ontstaan van dementie bij mensen. Ook bij honden treedt er namelijk een achteruitgang van hun cognitieve vermogens op als ze ouder worden.

Er zijn aanwijzingen dat mensen die intelligenter zijn ook gezonder zijn en langer leven. Bij honden is het verband tussen intelligentie en gezondheid echter makkelijker vast te stellen. Bij honden hoef je immers geen rekening te houden met de ongezonde levensstijl van sommige mensen. Honden roken niet, drinken geen alcohol en gebruiken geen drugs, om maar eens wat te noemen.

Een factor die zowel bij honden als bij mensen een rol zou kunnen spelen, is de sociale klasse. In dit onderzoek is aangetoond dat dit bij honden niet het geval is. Het maakt helemaal niet uit of de hond in een rijk of arm gezin leeft.

De IQ-test bestaat uit een aantal puzzels. Als de hond de puzzel weet op te lossen, wordt hij beloond met iets lekkers. Bij iedere test werd ook de snelheid gemeten waarmee de hond ieder onderdeel tot een goed einde bracht. Daaruit bleek dat honden die één puzzel konden oplossen ook beter presteerden op andere onderdelen van de test. Dit wijst er op dat er ook bij honden zoiets bestaat als ‘algemene intelligentie’. Honden die sneller tot een oplossing kwamen, presteerden ook beter op de tests.

Het afnemen van de IQ-test duurt ongeveer een uur. Dat is net zolang als de tijd die nodig is om een IQ-test bij mensen af te nemen. Honden zijn ook goede ‘proefpersonen’, omdat ze het leuk vinden om aan de test deel te nemen. Het verschil in enthousiasme waarmee ze dat doen is wel een factor die de uitkomst van de test zou kunnen beïnvloeden, maar dat is ook bij mensen het geval.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de slimste hond toch niet slimmer is dan een 2-jarig kind. Op basis van onderzoek naar de gehoorzaamheid van honden wordt verondersteld dat border collies het intelligentste ras zijn, gevolgd door poedels en Duitse herders.

 

Bron(nen):   Daily Mail      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Blargh

    “Honden roken niet, drinken geen alcohol en gebruiken geen drugs, om maar eens wat te noemen.”

    Echt waar Chant@l ?

Reacties niet toegestaan