DNA van Neanderthalers draagt bij aan depressie en nicotineverslaving

Een maand geleden bleek al het DNA dat we overgeërfd hebben van Neanderthalers de kans op allergieën vergroot. Amerikaanse wetenschappers hebben nu aangetoond dat dit ook bijdraagt aan het ontstaan van depressies, nicotineverslaving en andere kwalen, zoals een sterkere bloedstolling, overgewicht, beschadigingen van de huid en incontinentie. In deze studie werden de elektronische patiëntendossiers en het DNA van ongeveer 28.500 mensen vergeleken met het DNA van Neanderthalers. Dat die stukjes DNA zo goed bewaard zijn gebleven, wijst er op dat ze ooit een evolutionair voordeel boden. Zo kan het gen dat voor een sterkere bloedstolling zorgt het risico op hart- en vaatziekten vergroten, maar in de prehistorie kan dat geholpen hebben om niet dood te bloeden na een verwonding. Ook wijst het onderzoek alleen in de richting van gezondheidsproblemen, omdat het nu eenmaal om medische dossiers gaat. De mogelijke voordelen blijven zo onderbelicht. Wat de depressie betreft, moet je in ieder geval niet te snel de conclusie trekken dat het allemaal de schuld is van het Neanderthaler-DNA. Het effect is aanwezig, maar wel heel klein. Het verklaart slechts 1 tot 2% van het risico op een depressie.

Bron(nen):   de Volkskrant  Science Magazine