Genen voorspellen op welke leeftijd jongeren voor het eerst seks hebben

De leeftijd waarop meisjes voor het eerst ongesteld worden neemt af. In 1880 gebeurde dat meestal rond hun 18e, maar tegenwoordig is de gemiddelde leeftijd 12,5 jaar. Waarom dat zo is, is nog niet helemaal duidelijk. Sommigen wijten het aan betere voeding en het feit dat kinderen tegenwoordig minder vaak ziek zijn. Daardoor groeien zij sneller. Anderen denken dat meisjes op steeds jongere leeftijd gaan menstrueren, omdat er meer chemische stoffen aanwezig zijn in het milieu. Door middel van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat meisjes uit gezinnen met een laag inkomen eerder beginnen te menstrueren, al zijn die verschillen klein (gemiddeld 12,1 jaar versus 12,5 jaar bij meisjes uit een hogere sociale klasse). Dit zou dan weer het gevolg zijn van verschillen in lichaamsgewicht. Overgewicht door ongezond eten komt vaker voor bij mensen met een laag inkomen. In studies naar genen die hierbij een rol spelen, zijn 123 genetische varianten ontdekt die van invloed zijn op de leeftijd van meisjes bij de eerste menstruatie. Dezelfde genen zijn van invloed op de leeftijd waarop jongens in de puberteit komen. Een nieuw onderzoek dat verder bouwt op deze bevindingen werd uitgevoerd aan de Universiteit van Cambridge (UK). De onderzoekers verzamelden genetische gegevens van meer dan 380.000 mensen en zochten naar genetische varianten die betrokken zijn bij de timing van de eerste menstruatie en de puberteit. Tegelijkertijd werd nagegaan of deze genen ook van invloed waren op de leeftijd waarop de eerste geslachtsgemeenschap plaatsvindt, de leeftijd bij de eerste geboorte van een kind en het aantal kinderen. Daaruit bleek dat 38 genvarianten van invloed zijn op de leeftijd van de eerste geslachtsgemeenschap. Van één van de genen - CADM2 - is bekend dat het ook van invloed is op de hersenactiviteit en samengaat met de neiging van mensen om risicovol gedrag te vertonen. Door deze deels genetisch bepaalde persoonlijkheidsfactoren experimenteren zij eerder met seks en krijgen zij gemiddeld genomen meer kinderen. Uiteraard spelen ook sociaal-culturele factoren, zoals de invloed van leeftijdsgenoten, de minder strenge controle door ouders en minder invloed van het geloof, hierbij een rol. Maar de invloed van genen valt dus niet te onderschatten.  

Bron(nen):   Medical News Today