Test ontwikkeld die voorspelt of comapatiënt binnen een jaar ontwaakt

Het is één van de moeilijkste dilemma's waar je voor kunt komen te staan: Laat je je in coma geraakte geliefde aan de buizen en slangetjes liggen, of laat je hem of haar gaan? In veel gevallen is het volstrekt onzeker of de patiënt ooit nog uit de comateuze toestand zal ontwaken. Gelukkig is er nu een test die wat meer zekerheid biedt. In ziekenhuizen wordt vaak al door middel van een PET-scan onderzocht hoe diep de comateuze toestand van een patiënt precies is. Nu is ontdekt dat diezelfde PET-scan een voorspelling kan maken als het gaat om de komende 365 dagen. Alles draait daarbij om de suikerconsumptie van de hersenen en de hersenactiviteit. Na uitvoerig onderzoek op 131 patiënten bleek namelijk dat patiënten met meer dan 42% van de normale hersenactiviteit kans hebben om binnen een jaar wakker te worden. De voorspellende waarde is 94% accuraat. Er wordt door wetenschappers nog aan gewerkt om de test te perfectioneren zodat het percentage nog hoger wordt dan 94%.  

Bron(nen):   Scientias