Godhelm op Lowlands bleek nep, maar de helft kreeg toch ‘mystieke ervaring’

Sommigen voelden de 'ultieme realiteit', hadden een 'heilige ervaring' of dachten zelfs buiten hun lichaam te treden en dat allemaal door een helm met een paar draadjes aan elkaar geplakt met ducttape. De helft van de 180 vrijwilligers die de neppe godhelm droeg op Lowlands vorig weekend, had dergelijke mystieke gevoelens. Bij zo'n 20 mensen was de ervaring zeer intens, vertelt onderzoeksleider David Maij van de Universiteit van Amsterdam in de Volkskrant. Tien mensen gaven achteraf aan contact te hebben gevoeld met een 'ultieme realiteit'; zeven proefpersonen hadden een ervaring die ze 'heilig' noemden. Anderen konden hun lichaam niet meer bewegen, raakten diep geëmotioneerd of zeiden zelfs uit hun lichaam te zijn getreden. "Iemand zag zichzelf van buitenaf aan het experiment meedoen", vertelt Maij. Deelnemers kregen een helm met draadjes op, werden geblinddoekt en kregen ruis te horen om hun zintuigen af te schermen van de buitenwereld. Bijna de helft gaf aan gedesoriënteerd te zijn in tijd en ruimte. Velen kregen rare gedachten en ongewone lichamelijke sensaties zoals tintelingen. Niet zo gek, vindt Maij: "Hoe vaak komt het voor dat je een kwartier lang doorbrengt zonder zintuiglijke indrukken? Dan kun je dit soort ervaringen krijgen." Maij en zijn promotor Michiel van Elk hopen dat dergelijke experimenten licht kunnen werpen op de aard van religieuze ervaringen en zelfsuggestie, mogelijk ook met oog op de behandeling van bepaalde ziekten.

Bron(nen):   De Volkskrant