Waarom mannen niet kunnen multitasken (en oudere vrouwen ook niet)

Mannen kunnen slechter meer dingen tegelijk doen dan jonge vrouwen. Jonge vrouwen, want vrouwen in of na de overgang zijn net zo beroerd in multitasken als mannen. Tim Kileen van het University Hospital Balgrist in Zurich deed een experiment met 83 gezonde proefpersonen tussen de 18 en 80. En de vrouwen onder de zestig scoorden aanzienlijk beter in  multitasken dan alle mannen en de oudere vrouwen. De onderzoekers opperen dat de verklaring moet worden gezocht in de hoge niveau's van oestrogeen bij jongere vrouwen. Die zouden de verklaring kunnen zijn voor de bijzondere talenten van vrouwen.

Bron(nen):   Switserland Times