ADHD is wel degelijk een ziekte in de hersenen

ADHD is geen lastige karaktertrek of het resultaat van een slechte opvoeding, de ziekte is wel degelijk terug te vinden in de hersenen. Sterker nog, de hersenen van ADHD'ers zijn kleiner dan die van anderen. Om precies te zijn, zijn vijf hersengebiedjes minder groot bij patiënten met de aandachtsstoornis. Daarvan is de amygdala de belangrijkste. Die is onder meer betrokken bij het herkennen van emoties van anderen. Hoofdonderzoeker Martine Hoogman van het Radboudumc vergeleek 3.200 hersenscans uit eerdere kleinere studies met elkaar. De verschillen in hersenvolume tussen mensen met en zonder ADHD waren het grootst in de kindertijd. “Dat doet vermoeden dat de hersenen wat later tot rijping komen. En vaak alsnog bijtrekken tijdens het volwassen worden”, zegt Hoogman in Trouw.

Een directe oplossing heeft ze niet. “Ik hoop vooral dat het onderzoek wat stigma’s wegneemt. Het is dus gewoon een hersenstoornis, net als zware depressies, schizofrenie of een bipolaire stoornis – ook die gaan gepaard met afwijkende hersenvolumes. ADHD is méér dan ‘gewoon een moeilijk kind’.”

Haar studie is gepubliceerd in The Lancet Psychiatry en oogstte veel lof.

 

Bron(nen):   Trouw