Steeds meer wetenschapsfraude

Het aantal gevallen van fraude in wetenschappelijk onderzoek groeit in een verontrustend tempo, zo blijkt uit een recente studie. Een overzicht van rectificaties in  (bio)medische tijdschriften laat zien dat het percentage publicaties dat moest worden ingetrokken omdat er sprake was van wetenschappelijk wangedrag vele malen is toegenomen sinds het midden van de jaren '70. Fraude of een vermoeden van fraude is verreweg de belangrijkste reden voor het intrekken van publicaties (43%), op de voet gevolgd door dubbele publicaties (14%) en plagiaat (10%). Daarnaast ontstaat een vertekend beeld van onderzoeksresultaten doordat persberichten de resultaten aandikken en negatieve (niet-significante) bevindingen niet vermeld worden. Volgens één van de auteurs van het artikel in de Proceedings van de National Academy of Sciences, microbioloog en immunoloog Arturo Casadevall, is wetenschapsfraude vooral te wijten aan het steeds competitiever wordende karakter van het biomedisch onderzoek. De druk om te presteren is groot, de concurrentie moordend en financiering van verder onderzoek is afhankelijk van het aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften met een hoge 'impactfactor'.

Bron(nen):   Time  Wired    

2 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. besserwessie

  Ik vermoed dat het aantal gevallen van fraude niet is toegenomen.
  Er komen alleen meer fraudes aan het licht en in de puliciteit.

  Een stelling die niet is te bewijzen, ook niet met ‘wetenschappelijk’ onderzoek.

 2. FloatingSoulPeter

  Op een dag kom je er achter dat je zelf ook gefraudeerd bent. Nee, niet hebt. Dat krijg je er van als je zelf gefraudeerd bent.
  Ja, dan zit het in de genen.

Reacties niet toegestaan