Schuldbewuste mensen zijn betere vrienden en collega’s

Als je een goede vriend wilt, zoek dan iemand die neiging heeft zich schuldig te voelen (zonder iets te hebben misdaan). Mensen die meer schaamte en spijt voelen dan anderen, zijn betere vrienden, werknemers en partners. Dit volgens een onderzoek waarin aan mensen werd gevraagd zich in te beelden wat ze in bepaalde omstandigheden zouden doen, waarna de mate van schuld en schaamte werd bepaald. Waarbij wordt aangetekend dat de neiging tot schuldbewustzijn niet hetzelfde als je schuldig te voelen nadat je iets fout hebt gedaan. Het blijkt dat mensen met hoge mate van schaamte betrouwbaarder en zorgzamer zijn. Ze zijn sympathieker en hebben meer empathie. Vrouwen zijn schuldbewuster dan mannen en ouderen meer dan jong volwassenen. Grofweg had 30 tot 40 procent van de ondervraagden een lage mate van schuldbewustzijn. Uit verschillende onderzoeken blijken de schuldbewusten minder geneigd onethische besluiten te nemen; zoals liegen en bedriegen voor eigen gewin. Ze komen minder vaak te laat op het werk, en zijn vriendelijker tegen klanten en collega’s. Onderzoeker Taya Cohen: 'De mate van schuldbewustzijn is een goede indicator om te voorspellen welke individuen zich onethisch zullen gedragen, in en buiten hun werk.'

Bron(nen):   Daily Mail