Tijd voor een nieuwe vogelatlas

De vogelstand in Nederland verandert zo snel, dat het 15 jaar na de vorige broedvogelatlas en 30 jaar na de laatste wintervogelatlas tijd wordt voor een nieuwe atlas van álle Nederlandse vogels. Sovon Vogelonderzoek Nederland begint 1 december met hulp van honderden tellers met een nieuw atlasproject. Harvey van Diek is één van de projectcoördinatoren voor de vogelatlas: 'Een vogel zoals de Kuifleeuwerik blijkt in 40 jaar helemaal te zijn verdwenen uit Nederland. Tegelijkertijd komen er ook vogels bij: de Grote Zilverreiger zie je steeds vaker in Nederland vooral als overwinteraar en sinds de jaren '70 ook als, zij het zeldzame, broedvogel.' Het project heeft Nederland verdeeld in 1685 atlasblokken van 5 bij 5 kilometer, waarvan er al bijna 1000 geclaimd zijn. Op www.vogelatlas.nl kun je zien in welke atlasblokken ze nog - bij voorkeur enigszins gevorderde - vogelaars als tellers kunnen gebruiken. Tellers kunnen zelf bepalen wanneer ze in de periode december 2012 tot juli 2015 winter- en broedvogeltellingen willen uitvoeren.

Bron(nen):   Radboud Universiteit  Natuurbericht zilverreigers