Dit is het verschil in karakter tussen rechtse en linkse mensen

Of je progressief of conservatief bent en dus eerder wat linkser of wat rechtser stemt, hangt af van je ideeën over hoe politici een land zouden moeten besturen. Maar daar liggen vaak enkele karaktereigenschappen aan ten grondslag. Angst Tientallen jaren aan onderzoek hebben aangetoond dat mensen rechtser stemmen als ze zich bedreigd voelen of bang zijn. Terrorismedreiging maakt mensen conservatiever. Hersenen Maar het gaat nog verder dan een meetbare, externe dreiging, zoals terrorisme. Bij conservatieve mensen blijkt ook de amygdala, het hersengebiedje dat primaire emoties, zoals angst, regelt, actiever dan bij progressieve mensen. Zekerheid Uit een baanbrekende studie van Yale vorig jaar blijkt dat als je mensen helpt om zich voor te stellen dat ze volkomen veilig zijn en dat er niets naars gaat gebeuren ze liberalere denkbeelden krijgen. Denkpatroon Uit een studie uit 2016 van Western University blijkt dat progressieve studenten, die geen oplossing wisten voor een vraagstuk, veel vaker een plots inzicht kregen, waar conservatieve studenten veel eerder een stap-voor-stap methode gebruikten om een probleem op te lossen. Conservatieven hebben een meer gestructeerde, consequente denkstijl, terwijl progressieven flexibeler denken, aldus de onderzoekers. Verklaring ongelijkheid Mensen omarmen politiek conservatisme deels omdat het angst en onzekerheid vermindert, om verandering, disruptie en ambiguïteit te vermijden en om ongelijkheid tussen groepen te verklaren, te ordenen en te rechtvaardigen," concluderen wetenschappers na een analyse van jaren onderzoek. Kunst en muziek Conservatieve mensen geven de voorkeur aan vertrouwde muziek, herkenbare schilderijen en eenduidige poëzie, waar progressieve mensen iets liever voor abstractere vormen van kunst kiezen. Dit valt te verklaren door de behoefte aan zekerheid van conservatieven. Zelfdiscipline Conservatieve mensen scoorden beter op een computertest waarin de juiste kleur met het juiste woord moest worden gecombineerd. Volgens de onderzoekers komt dat doordat conservatieve mensen eerder geloven in het concept van zelfcontrole. Optimistisch Progressieve mensen noemen zichzelf graag optimistisch en empathisch, waar conservatieven liever naar zichzelf verwijzen in termen als betrouwbaar, ambitieus en verantwoordelijk.

Bron(nen):   Business Insider