Psycholoog/neuroloog: “We worden geboren als racisten”

“Elke mens op de wereld heeft de neiging in vooroordelen over andere groepen te denken en is bovendien traditioneel wantrouwig tegenover die groepen. Die kiemen zitten in ieder van ons en kunnen snel ontspruiten tot racisme.”

Dit is geen citaat van Stef Blok, maar van sociaal psycholoog en neuroloog Frank Van Overwalle van de Vrije Universiteit van Brussel. Volgens hem is racisme heel gewoon.

“Racisme, discriminatie en stereotiep denken hebben niet zozeer een culturele, maar een biologische oorzaak. Het zijn onze hersenen die mensen indelen volgens huidskleur en daar bepaalde kenmerken aan koppelen,” zegt hij tegen De Morgen

“Elke mens op de wereld heeft de neiging in vooroordelen over andere groepen te denken en is bovendien traditioneel wantrouwig tegenover die groepen. Die kiemen zitten in ieder van ons en kunnen snel ontspruiten tot racisme.”

Hij is er van overtuigd dat haat aan andere groepen in ons verankerd is. “Op een bepaald punt in onze evolutie werd het duidelijk dat het beter was voor de mens om samen te werken en in kuddes verder te gaan. Maar samen met die evolutie werd het ook noodzakelijk om andere kuddes grondig te wantrouwen. Die konden ziektekiemen met zich meebrengen of slechte bedoelingen hebben. Wie de ander te veel vertrouwde, werd weggezuiverd door de evolutie.”

“Dat is helemaal niet eigen aan de westerse cultuur, zoals opiniemakers vaak stellen. Het is simpele biologie. De redenering kan dan ook op alle mensen in de wereld toegepast worden. Een groep van Arabische origine kan evengoed een racistisch sentiment hebben tegenover blanken als omgekeerd. Het is aangeboren.”

Bron(nen):   De Morgen