Lange vrouwen hebben meer kans om oud te worden

Lengte en gewicht zouden meer invloed hebben op de levensverwachting van vrouwen dan die van mannen. Andersom is fysieke activiteit voor mannen weer belangrijker. Dat blijkt uit een nieuwe studie die onlangs in vakblad British Medical Journal (BMJ) verscheen.

90 jaar
De onderzoekers analyseerden data van de Nederlandse Cohort Studie (NLCS), waaraan meer dan 120.000 mannen en vrouwen mee hebben gedaan die tussen de 55 en 69 waren toen de studie in 1986 begon. Een kleine 8.000 mensen hebben destijds gedetailleerde informatie aangeleverd over hun lengte, gewicht en fysieke activiteit. De wetenschappers konden zo bestuderen of er een link is tussen deze factoren en de kans om 90 te worden en of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. De deelnemers werden gemonitord tot ze overleden of tot ze 90 werden.

Lengte vrouwen
Er is gecorrigeerd voor roken, drinken, opleidingsniveau en energie-inname. 433 mannen (16,7 procent) en 944 vrouwen (34,4 procent) bereikten de leeftijd van 90 jaar. De vrouwen die zo oud werden, waren gemiddeld genomen langer, wogen minder aan het begin van de studie en waren minder aangekomen gedurende hun leven dan de vrouwen die eerder overleden. Vrouwen die langer waren dan 1,75 meter hadden 31 procent meer kans om 90 te worden dan de vrouwen die kleiner waren dan 1,60 meter. Dit verband werd niet gevonden bij mannen.

Bij mannen was juist fysieke activiteit een belangrijkere voorspeller van een hoge leeftijd. De deelnemers die meer dan anderhalf uur per dag fysiek actief waren, hadden 39 procent meer kans om 90 te worden dan degenen die minder dan een half uur sportten. Bovendien gold: hoe meer lichaamsbeweging hoe beter.

Bij vrouwen was er daarentegen een optimum van een uur fysieke activiteit. Wie 30 tot 60 minuten dagelijks actief was had 21 procent meer kans om de 90 te halen dan degenen die minder dan een half uur bewogen, maar meer dan een uur per dag had geen zin.

Groot onderzoek
Kanttekeningen: Het betreft een observationele studie. Daarom kan er geen oorzakelijk verband worden vastgesteld. De informatie over lichaamslengte, -gewicht en fysieke activiteit zijn bovendien door de deelnemers zelf ingevuld en niet objectief gemeten. Daarentegen zijn de bevindingen wel gebaseerd op een zeer grote groep mensen, die allemaal van vergelijkbare leeftijd waren. Dat versterkt de resultaten, benadrukken de onderzoekers. Ook is het een van de weinige studies die onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen.

De resultaten zijn desalniettemin opmerkelijk, aangezien tot nu toe altijd werd gedacht dat lichaamslengte juist een negatieve invloed heeft op de levensverwachting.

 

Bron(nen):   Science Daily