'Er is geen scheiding tussen de linker en rechter hersenhelft'

Wetenschap
maandag, 02 december 2013 om 8:42
welingelichtekringen header 1
In de jaren zestig is het misverstand ontstaat en sindsdien duurt het voort: de gedachte dat de ene hersenhelft creatief is en de andere analytisch. Of überhaupt dat de ene helft concurreert met de andere helft. Maar, schrijft Time in zijn wetenschapssectie, er klopt niks van en de wetenschap weet dat allang. Het artikel in Time is geschreven door 2 vooraanstaande neurowetenschappers en ze zijn stellig: wat iedereen denkt te weten over hersenhelften klopt niet. Er zijn wel functieverschillen tussen links en rechts. Zo zorgt links er voor dat je de grote lijnen kunt zien en rechts de details. Maar altijd werken beide hersenhelften daarin samen. De hersenen vormen een systeem, een geheel en niet de optelsom van twee helften. Bovendien is er nog een ander onderscheid: dat tussen het bovenste deel van de hersenen en het onderste deel. Sommige activiteiten zetelen vooral bovenin, andere onderin. En daarbij doet links en rechts niet ter zake.
Bron(nen): Time