Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben meer stress

Wetenschap
zondag, 27 juni 2021 om 00:13
anp 407207653
Als ouders een academische graad hebben dan ervaren hun kinderen meer stress dan wanneer ze ouders hebben die minder hoogopgeleid zijn.
Dat blijkt uit Zwitsers-Duits onderzoek waarbij het gehalte van stresshormoon cortisol in het haar van vrouwelijke eerstejaarsstudenten is gemeten. Professor Alex Bertrams van de universiteit van Bern en dr. Nina Minkley van Ruhr-Universität Bochum (RUB) concludeerden dat studenten mogelijk meer gestrest zijn, omdat ze bang zijn dat ze de sociale status van hun familie in gevaar brengen als ze niet slagen.
De gestreste studentes hadden over een lange periode meer cortisol aangemaakt wat terug te zien was in hun haar. Behalve het opleidingsniveau van hun ouders verschilden de proefpersonen weinig van elkaar. De onderzochte studenten moesten ook aangeven hoe gestrest ze zich voelden. Daarbij was er geen verschil tussen de mensen met hoog- of laagopgeleide ouders. Het hogere stressniveau ontstond dus onbewust.
Het onderzoeksteam vermoedt dat studenten uit universitair geschoolde huishoudens onder grotere druk staan. Van hen wordt verwacht dat ze slagen. Falen ze dan zou dit kunnen resulteren in een verlies aan status voor henzelf en hun familie. Dit komt overeen met eerdere sociologische studies waaruit blijkt dat kinderen van hoogopgeleide ouders vaker naar de universiteit gaan ook al zijn hun schoolcijfers daar niet hoog genoeg voor. "Kinderen van minder hoogopgeleide ouders kunnen alleen maar winnen en zijn daardoor minder gestrest," concludeert Minkley.
Bron(nen): Science Daily