Kleuters vertonen al trekken van psychopathie

Wetenschap
zaterdag, 12 september 2015 om 11:19
welingelichtekringen header 1
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kun je al psychopathische trekken herkennen bij kinderen. Dat blijkt uit een , waarbij gekeken werd naar de reactie van kinderen op verschillende gelaatsuitdrukkingen en neutrale of negatieve beelden. Uit een uit 2014 bleek dat zelfs al vanaf de leeftijd van 5 weken eigenschappen kunnen worden geïdentificeerd, die voorspellen of het kind op de leeftijd van 2,5 jaar vroege kenmerken van psychopathie zal vertonen. Zo kijken normale baby’s liever naar een foto van een menselijk gezicht dan naar de afbeelding van een levenloos object, zoals een bal. Bij kinderen met aanleg voor psychopathie maakt dat geen verschil. De Australische onderzoekers ontwikkelden een diagnostisch instrument om ‘callous-unemotional‘ gedrag vast te stellen bij kleuters. Dit gedrag wijst op psychopathie en uit zich in gevoelloosheid en een gebrek aan berouw en empathie. Kenmerken van psychopathie werden vastgesteld door middel van tests die aangepast waren aan de leeftijd van de kinderen en door middel van gesprekken met ouders en leerkrachten. Meer dan 200 kinderen tussen de 3 en 6 jaar namen deel aan de studie en 10% bleek ‘callous-unemotional‘ gedrag te vertonen. De tests stelden vast in hoeverre de kinderen in staat waren om veranderende en statische gelaatsuitdrukkingen te herkennen en hoe ze reageerden op negatieve en neutrale beelden, bv. een huilend kind versus een boek. Hieruit bleek dat zeer jonge kinderen met psychopathische trekken moeite hebben met het herkennen van emoties bij anderen en zich ook niet bezig houden met de emoties van anderen. Aan een huilend kind besteden ze niet meer aandacht dan aan een boek, wat in een normale populatie niet zo is. Door het vroegtijdig herkennen van psychopathische trekken bij kinderen, kan ook tijdig ingegrepen worden en dat kan wellicht crimineel gedrag op latere leeftijd voorkomen. De behandeling richt zich op het ontwikkelen van emotionele vaardigheden bij de kinderen en de ondersteuning van de ouders bij de opvoeding.
Bron(nen): Daily Mail