Mindfulness is waarschijnlijk lang niet zo succesvol als tot nu toe werd gedacht

Wetenschap
maandag, 25 april 2016 om 13:30
welingelichtekringen header 1
De cursussen mindfulness zijn niet aan te slepen. Ze beloven allemaal meer geluk en minder stress als je in het 'nu' leert leven. Maar hoe goed zijn de studies, die de effectiviteit van mindfulness aantonen? Waarschijnlijk niet zo goed, blijkt uit een analyse van alle onderzoek tot nu toe. Mindfulness leert je om je aandacht bij het hier en nu te houden. Vaak gaat dat gepaard met meditatie-oefeningen. Volgens onderzoekers zou mindfulness niet alleen helpen tegen stress, maar ook nuttig zijn bij het afvallen, zorgen voor meer veerkracht en empathie en zelfs succesvol zijn bij de bestrijding van depressies. Dus neemt menigeen plaats op een yogamatje in de hoop een beter leven tegemoet te gaan. Maar onderzoekers van de Canadese McGill University concluderen nu in wetenschappelijk tijdschrift PloS ONE dat het mindfulnessonderzoek last heeft van een flinke publicatiebias. Dat wil zeggen dat onderzoeken die het nut van mindfulness aantonen veel vaker worden gepubliceerd dan experimenten waaruit geen gezondheidseffecten naar voren komen. Als gekeken wordt naar de steekproefomvang en het statistisch vermogen van 124 onderzochte studies zouden er hooguit 68 tot positieve resultaten kunnen komen, maar er bleken 109 onderzoeken te zijn die zogezegd de effectiviteit van mindfulness bewezen. De auteurs noemen dat een zorgwekkend hoog aantal. Het betekent in feite dat onderzoekers óf bewust met de cijfers goochelen om tot positieve resultaten te komen óf dat veel studies waaruit blijkt dat mindfulness niet werkt, niet worden gepubliceerd. Het is waarschijnlijk een beetje van beide. Dat wordt nog ondersteund, doordat de onderzoekers keken naar 21 geregistreerde onderzoeksopzetten. Die bleken allemaal niet duidelijk te maken welke variabelen gebruikt zouden worden om het succes van mindfulness aan te tonen en ruim 60 procent van het onderzoek was 30 maanden nadat het was uitgevoerd nog steeds niet gepubliceerd. Dit wijst erop dat vakbladen de onderzoeksresultaten die aantonen dat mindfulness nut heeft veel vaker publiceren en dat studies waaruit blijkt dat de behandeling niet werkt, worden weggemoffeld. De publicatiebias komt overigens bij veel meer onderwerpen voor, maar mindfulness is er dus een van.
Bron(nen): Quartz