Resultaten van psychologisch onderzoek vaak niet bevestigd

Wetenschap
vrijdag, 28 augustus 2015 om 12:49
psychologie vragen
Eén van de belangrijkste criteria om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te beoordelen is de repliceerbaarheid. Dat houdt in dat experimenten en analyses op basis van de informatie uit het onderzoeksverslag herhaald moeten kunnen worden en dat dit tot dezelfde resultaten leidt. In een grootscheeps onderzoek werden 100 experimentele en correlationele studies, waarvan de resultaten gepubliceerd werden in 3 toonaangevende psychologische tijdschriften, herhaald om te zien hoe vaak dezelfde resultaten gevonden werden. Dat bleek bij minder dan de helft van de studies het geval te zijn. Dat betekent niet dat al die niet-bevestigde resultaten fout waren. Het toont wel aan dat een enkel onderzoek zelden tot definitieve conclusies leidt. Dat is ook de reden waarom wetenschappers vaak zeggen dat verder onderzoek nodig is. Definitieve conclusies kunnen pas getrokken worden als de resultaten in meerdere studies bevestigd werden. De resultaten van de studie naar de repliceerbaarheid van psychologisch onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift .