Zelfbeschadiging voorkómt dat emoties op hol slaan

Wetenschap
vrijdag, 03 september 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Dat zelfbeschadiging, zoals snijden, krassen of branden van de huid, hoofdbonken en haar uittrekken, tot het verlichten van emotionele pijn kan lijden, is voor veel mensen moeilijk te bevatten.
Belangrijke oorzaken van zelfbeschadiging zijn seksueel en fysiek geweld, emotionele verwaarlozing, verlies van belangrijke personen en gebrek aan steun uit de omgeving. Dat komt vaak voor bij mensen met een borderlinestooornis. Zij ervaren heftige emoties en zijn niet goed in staat om deze te reguleren. Ze worden overspoeld door negatieve emoties en zelfbeschadiging vormt daar een uitlaatklep voor. Dan is de druk van de ketel.
Duitse psychologen onderzochten wat het effect was van emotionele en warmteprikkels bij mensen met een borderlinestoornis. Ze vonden ze een verhoogde activiteit in het limbisch systeem bij het zien van plaatjes die emoties opwekten. Als er sprake was van een verstoorde regulatie van emoties, werd ook de amygdala geactiveerd. De amygdala is het 'schakelbord' van het limbisch systeem. Het geeft signalen door die te maken hebben met emoties en stress. Als er samen met de emotionele ook warmteprikkels werden toegediend, werd de amydala niet geactiveerd. Dat laatste was ook het geval bij normale proefpersonen. Zodoende lijkt het er op dat zelfbeschadiging voorkómt dat negatieve emoties de overhand nemen.