‘De koning mag gesubsidieerd ongestoord jagen op Het Loo’

De koning krijgt 4,7 miljoen subsidie om de bossen bij Het Loo te onderhouden. Volgens deskundigen is het zeer de vraag of hij aan de voorwaarden voldoet. Dat heeft hij in ieder geval niet aangetoond. Dat bericht Zembla. Uit de beschikking blijkt dat de overheid zonder enige onderbouwing de koning vrijstelt van belangrijke subsidievoorwaarden. Dit is volgens experts in strijd met de wet. Door de vrijstelling mag de koning een gebied van 7200 hectare, oftewel zo'n driekwart van het hele natuurgebied, drie maanden per jaar voor het publiek sluiten. 

Voor andere subsidieontvangers geldt dat ze het terrein minstens 358 dagen per jaar moeten openstellen voor het publiek. Slechts 1 hectare mag worden aangehouden voor privégebruik.

"Er zijn zoveel dingen mis aan deze beschikking bestuursrechtelijk gezien dat je kunt zeggen: dit is onrechtmatig," zegt professor Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. De voorkeursbehandeling is volgens Voermans in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: “Er wordt alleen maar gezegd: voor u [de koning - red.] geldt dat niet.” Hij heeft maar één verklaring voor deze constructie: het staatshoofd wil ‘ongestoord kunnen jagen’.