“Andrews behoefte aan seks was altijd zijn zwakke plek”

"Ik heb Andrew verschillende keren ontmoet en zijn reputatie van blunderende, arrogante hansworst is niet ongegrond." Vassi Chamberlain laat in The Times niet veel heel van de hertog van York, die dik bevriend was met seksmaniak Epstein en vrijwel gebruik heeft gemaakt van de meisjes die rond Epstein heen hingen.

Chamberlain beschrijft de Hertog als een opgeblazen leeghoofd, die het heel belangrijk vindt dat iedereen weet dat hij de zoon van de queen is. Maar die de uitstraling en sociale intelligentie mist die zijn hooghartigheid zou kunnen compenseren.

"Andrews zin in seks was altijd zijn meest verontrustende blinde vlek. Het was goed te zien bij een diner dat hij en ik eind jaren negentig in Londen bijwoonden.

Onze gastheren waren een Britse kunsthandelaar en diens vrouw. Vanwege het protocol hadden we allemaal een buiginkje gemaakt toen de hertog arriveerde. Maar daarna gebeurde er iets vreemds. Sexy jonge vrouwen, aan ons voorgesteld als modellen, dartelden binnen. In plaats van de prins formeel te begroeten, sloegen ze hun armen om hem heen en riepen: 'Andy, schat!' Als een pasja leunde hij achterover en liet ze naar hem toe komen. De rest van ons, met ons ouderwetse fatsoen, voelde zich dwaas. Maar wat ik me vooral herinner was de blik op zijn gezicht. Het was niet die van een griezelige, door seks geobsedeerde man - hij leek meer op een stomverbaasde puber."

Volgens Chamerblain liep het met de hunkering naar vrouwen fout sinds Andrew gescheiden was van Sarah Ferguson. De meisjes van Epstein passen in het beeld.

"Voor het schrijven van dit artikel sprak ik met verschillende van zijn vrienden. Allen vroegen om anonimiteit. Ze zijn het over twee dingen eens.

Ten eerste dat Andrew geen idee had gehad dat de meisjes die hij via Jeffrey Epstein ontmoette, werden verhandeld; de tweede, dat Andrew vrijwel zeker met Virginia Roberts sliep."

Bron(nen):   The Times