“Willem Alexander bedankt Margriet vanwege ruzie koninklijk huis”

In de kersttoespraak van Willem Alexander zat een bijzondere passage waarin de koning prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bedankte voor de hulp di ze 33 jaar gaven aan (toen) koningin Beatrix. Het viel op omdat de passage niet echt paste in de toespraak en omdat het eerder in de rede had gelegen van Beatrix om haar zusje te bedanken. En daar zou het probleem zitten. Volgens journalist Frits Barend (voor Radio 1) zijn de zonen van Margriet en Pieter pisnijdig dat Beatrix hun ouders niet heeft bedankt. In haar dankspeech was voor iedereen aandacht, behalve voor haar zuster die, vooral in de jaren dat het slecht ging met prins Claus, veel verplichtingen overnam. Volgens Barend, die zijn bron niet noemde, dreigde een slepend conflict tussen het kamp-Van Vollenhoven en het kamp-Beatrix en maakte de koning zijn gebaar om de ruzie bij te leggen

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Leo

  De oudste zoon van Magriet en Pieter van Vollenhoven was toch al benoemd tot adjudant van de koning?
  Dit lijkt me al een redelijke dankbetuiging.

 2. AvdBoom

  Het Staatshoofd krijgt (gratis) zendtijd voor eigen boodschap en oranje-propaganja. Is dit gebruik van Tv zendtijd geen misbruik van macht en is dit niet in strijd met de waardigheid van het ambt?

 3. Jannie Ooms

  Het kan haast niet anders of het heeft nooit echt geboterd tussen Pieter van Vollenhoven, die zich de laatste jaren met ‘Professor’ laat aanspreken, en Beatrix.

  Ik heb niet veel met met het Koninklijk Huis, maar het blijft een vreemde zaak dat iedereen in het gezin Van Vollenhoven van adel is, en hij gewoon een burgerman is gebleven. Het kan niet anders dan dat Beatrix daarachter zit. Het uitblijven van een welgemeende publieke dankbetuiging moet voor Margriet en Pieter een extra klap in het gezicht zijn geweest.

  Het is niet verwonderlijk dat Mr Pieter zich gekleineerd voelt en zich, misschien daarom, tegenwoordig zo laat voorstaan op zijn ereprofessoraat.

Reacties niet toegestaan