Heleen Mees vecht door

De rechtszaak tegen de van stalking beschuldigde Nederlandse Heleen Mees gaat op 10 maart beginnen. Dat heeft de rechter in New York donderdag besloten. Het verzoek van Mees' avocaat Ira London om de zaak te seponeren, werd verworpen. De Nederlandse econoom en publicist is door haar voormalige minnaar Willem Buiter beschuldigd van stalking en intimidatie. De getrouwde Buiter is een Amerikaans-Britse topeconoom van de Citigroup, van Nederlandse afkomst. Beiden wonen in New York. Mees had de rechtszaak kunnen voorkomen als ze had ingestemd met een schikking waarbij ze gedeeltelijk schuld bekende. Dan zou ze er afkomen met de veroordeling tot een therapie, waarin ze afleert mannen te stalken. Maar Mees zegt dat er geen sprake was van stalking en dat Buiter zelf ook tot op het laatst initiatieven nam in haar richting. Zij kiest daarom voor het vervolg van de rechtszaak

De advocaat van Mees is blij dat hij straks in de rechtszaak Buiter een kruisverhoor kan gaan afnemen. Volgens hem heeft Buiter eerder onder ede gelogen.