Jeroen Rietbergen overvallen en geschokt dat hij wordt berecht

Jeroen Rietbergen (51) is 'geschokt' nu hij vervolgd in een zedenzaak. "Ik ben geschokt door het bericht dat het OM besloten heeft de zaak tegen mij niet te seponeren, maar bij de rechter neer te leggen".

"Ik heb direct toegegeven me schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, daarvoor oprechte spijt betuigd, alle consequenties genomen en het afgelopen jaar hard aan mezelf gewerkt."

"Maar ik heb altijd gezegd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting. Dat het OM besloten heeft mij toch te vervolgen terwijl er diverse zaken in het onderzoek naar boven zijn gekomen waaruit blijkt dat van dwang geen sprake is geweest is een hele zware klap en vind ik onbegrijpelijk."

Linda de Mol (58) reageert niet op het nieuws dat het Openbaar Ministerie ( Jeroen Rietbergen (51) vervolgt.