Melinda Gates: “Bill en ik bestelden elke vrijdag pizza bij Domino’s”

Bill en Melinda Gates hebben een geschat vermogen van 91 miljard dollar. Daarmee zijn ze een van de rijksten ter wereld. Jaarlijks gaat er vier miljard naar de Bill & Melinda Gates Foundation, die armoede in de wereld bestrijdt en opkomt voor vrouwenrechten. In een zeldzaam interview met Linda vertelt Melinda over haar werk, de liefde en de rijkdom.

Afrika
Over de reden waarom ze zich zo inzet voor de bestrijding van armoede zegt ze: “Ik ga minimaal drie keer per jaar naar een ontwikkelingsland. Daar praat ik met regeringsleiders, maar juist ook met vrouwen die in de kleine dorpen leven. Zij vertellen mij over hun kinderen die zijn gestorven, hun echtgenoot die ze mishandelt, de schoonfamilie die ze opsluit in huis. Het is soms zo verdrietig dat het mijn hart breekt. En dan denk ik: it could have been me, als ik dáár was geboren.”

De aanleiding voor de foundation was een vakantie naar Afrika in 1993. “Drie weken – Bill had nog nooit zo lang vrij genomen. Het was er prachtig, we maakten geweldige safari’s. Maar we kwamen ook in dorpen waar we zagen dat kinderen stierven om maar één reden: dat hun ouders arm waren. Dat vonden we zo vreselijk dat we later tijdens een strandwandeling op Zanzibar hebben besloten dat de rijkdom die we met Microsoft hadden vergaard, op de een of andere manier terug moest naar de maatschappij.”

Voor de kinderen zorgen
Vrouwen die voor de foundation werken krijgen een jaar lang betaald zwangerschapsverlof. “Mannen mogen er ook gebruik van maken, en het geldt ook als je aan mantelzorg wilt doen. We willen ermee duidelijk maken hoe belangrijk we het familieleven vinden. Ik ben heel trots op die beslissing.”

Zelf besloot ze thuis te blijven om haar kinderen op te voeden. Bill was in shock, vertelt Melinda daarover. “Hij wist hoeveel ik van mijn werk hield. Maar ik wilde onze kinderen zelf met onze waarden en normen opvoeden, en dat niet aan een ander uitbesteden. Nadat Jenn was geboren, heeft Bill me wel aangemoedigd iets te vinden waar ik mijn intellect en talent zou kunnen inzetten – dat werd onze foundation. In het begin werkte ik er achter de schermen, maar toen de kinderen ouder werden en ik erop hamerde dat ze hun stem moesten laten horen, ben ik dat zelf ook gaan doen. Ik wilde een rolmodel voor ze zijn.”

Ze probeert haar kinderen bescheidenheid bij te brengen. Hun erfenis bedraagt ‘slechts’ 10 miljoen dollar. De rest gaat naar het goede doel. “Toen ze ouder werden, hebben we er regelmatig over gesproken. Ze zullen het altijd financieel goed hebben, maar wij willen ze ook de kans geven hun eigen talenten te ontdekken. Dat is toch lastiger als je weet dat je zo veel geld hebt dat je nooit in je leven meer een dag hoeft te werken.”

Date night
Al 24 jaar is ze gelukkig getrouwd met Bill. Hun relatie houden ze goed door elkaar vaak genoeg te zien. “We plannen date nights. Vroeger was dat uit eten met een glas wijn en daarna de bioscoop, door Netflix is het nu vaak samen in bed een film kijken. Toen we nog allebei bij Microsoft werkten, was het traditie om op vrijdagavond een pizza van Domino’s te eten. Bill kocht destijds een mobiele telefoon voor me, ik zei altijd dat-ie dat alleen maar had gedaan zodat ik op weg naar huis al een pizza kon bestellen. Bij Domino’s antwoordden ze op een gegeven moment standaard: ‘dezelfde als vorige week?’ Eh, ja.”

Over of ze de president van de VS wil worden is ze duidelijk: “Ik doe niet mee. I don’t want to run for office en ik wil ook niet dat Bill zich ooit kandidaat stelt. Daarvoor houden we ook te veel van ons huidige leven en van wat we met ons huidige werk hebben bereikt.”

Bron(nen):   Linda