Johannes Paulus II verricht postuum zijn tweede wonder

Beroemd
donderdag, 20 juni 2013 om 16:44
938302 6 20130619202423
De katholieke kerk, en zeker de vorige paus, willen graag dat paus Wojtila, bekend onder de naam Johannes Paulus II, een Heilige wordt. En wie denkt dat de kerk daar zelf over gaat en dus de gestorven paus naar welbevinden heilig kan verklaren heeft het mis. Iemand kan pas heilig worden verklaard als aan allerlei voorwaarden is voldaan. De moeilijkste voorwaarde: hij of zij moet twee wonderen hebben verricht. Dat wil zeggen dat er uit zijn of haar naam 2 dingen zijn gebeurd die niet kunnen en wetenschappelijk niet zijn te verklaren. Wojtila had al een wonder op zijn naam staan, maar nu is er een tweede wonder officieel goedgekeurd. Een doodzieke vrouw in Costa Rica bad tot de nagedachtenis van de paus. En ze genas. Volgens het Vaticaan was er geen medische verklaring voor haar genezing, zodat het wel een wonder moet zijn verricht door Johannes Paulus. Niets staat nu de heiligverklaring in de weg en de aankondiging wordt spoedig verwacht