Geef en je zal krijgen!

Als je veel geeft op de werkvloer, is de kans groot dat je er ook veel voor zal terugkrijgen. Tenminste, als je het met beleid doet. Dat is wat psycholoog Adam Grant in zijn bestseller 'Geven en Nemen' duidelijk maakt. Hij baseert zijn stellingen op jarenlang onderzoek naar geef- en neemgedrag in werksituaties. De meeste mensen voelen de behoefte om anderen te helpen zonder daar direct zelf beter van te worden. Dat geeft je een goed gevoel en ook je klanten en collega's varen er wel bij, maar het maakt je ook succesvoller, als we Grant mogen geloven. Grant onderscheidt 3 typen werknemers: gevers, nemers en 'uitruilers'. De meeste mensen gedragen zich als uitruilers: ze geven ongeveer evenveel als dat ze nemen. Het lijkt wel alsof ze een stille boekhouding bijhouden van wat ze investeren en daarvoor terugkrijgen. Maar gevers hebben zich daar overheen gezet, aldus Grant, 'door zich puur te focussen op wat ze in het hier en nu voor een ander kunnen doen'. Volgens Grant zijn gevers succesvoller, omdat zij met hun gedrag goodwill en vertrouwen opbouwen, wat leidt tot een goede reputatie en relaties met anderen die op termijn hun succes vergroten. Bovendien levert het werk je zo meer levensvervulling en zelfrespect op.  

Bron(nen):   Psychologie Magazine (niet online)  Management Boek