Tijdens het lezen ben je doof

Wat je misschien uit eigen ervaring al wist, is nu ook wetenschappelijk aangetoond. Uit een recent onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat je tijdens het lezen zo verdiept in een boek kan raken, dat je gehoor hieronder kan lijden. Het is iets wat je dagelijks ziet gebeuren, bv. als iemand zo aandachtig de krant zit te lezen dat hij niet hoort dat de conducteur zijn station omroept. Dit lijkt allemaal heel onschuldig, maar het kan ook serieuze ongelukken voor gevolg hebben, zoals verkeersongevallen.

De wetenschappers toonden aan dat als je je volledig focust op iets - zoals met lezen dus het geval is - het kan voorkomen dat je doof wordt voor geluiden die je normaal wel hoort. Dit wordt volgens hen veroorzaakt doordat er niet genoeg hersencapaciteit is. Doordat je zo gefocust bent op het lezen, gebruik je al je hersencapaciteit voor het zien en lijdt je gehoor hieronder. Dit fenomeen wordt ook wel ‘inattentional deafness’ genoemd.

Tijdens het onderzoek kregen 100 vrijwilligers computeropdrachten met kruisvormige figuren voor hun neus. Hierbij kregen ze makkelijke en moeilijke opdrachten. Bij de makkelijke opdrachten kun je denken aan het herkennen van verschillende kleuren. De moeilijke opdrachten bestonden uit dingen zoals het identificeren van verschillende lengtes binnen een figuur. Tijdens het onderzoek waren er bepaalde punten waarop er door de koptelefoon onverwacht een geluid afgespeeld werd. Hierna stopte het onderzoek en werd er aan de vrijwilligers gevraagd of zij het geluid hadden gehoord. Bij de makkelijke opdrachten bleek dat 8 van de 10 mensen het geluid hadden gehoord. Bij de moeilijke opdrachten bleken dit er maar 2 van de 10 te zijn.

Een vergelijkbaar fenomeen is ‘inattentinal blindness’, zoals bij De Onzichtbare Gorilla, waar WIK al eerder over berichtte.

Bron(nen):   Daily Mail