Buitengewone kinderen: als je kind geboren wordt met een handicap

Als er na de geboorte twijfels zijn over de conditie van het kind maken de gebruikelijke kraamgesprekken plaats voor angst en zorgen over de toekomst. De website Kind met Handicap biedt een schat aan informatie voor ouders met een kind met een (meervoudige) beperking.

Het boek 'Buitengewoon' belicht de uitdagingen waar ouders voor staan tijdens het opvoeden van een kind met een beperking. De weg tot en met de diagnose typeert zich als een periode van innerlijke spanning. Er wordt ingegaan op het nut en het gevaar van een diagnose en waarom er in dit tijdperk een explosieve groei is aan diagnoses.

Ouders komen onbewust voor de taak te staan om symbolisch afscheid te nemen van het gefantaseerde kind. Hierdoor komen zij terecht in een periode van rouw. Deze rouwperiode gaat over in een opbouwfase waarin ouders zich aanpassen aan de bijzondere gezinssituatie.

Naast mooie momenten tijdens de opvoeding worden ouders eveneens geconfronteerd met stress en frustraties, waar ouders op verschillende manieren mee omgaan. Regelmatig ontstaan er conflicten tussen ouders en schoolteams. Soms kunnen ouders het kind moeilijk loslaten.

De auteur, Lot Steenberghe-Blokpoel, begeleidt cliënten met psychosociale problemen en zingevingsvragen. Ze is zelf moeder van een ‘buitengewoon’ kind.

Buitengewoon
Het opvoedproces van een kind met een handicap
L. Steenberghe-Blokpoel
€ 20,-
Uitgeverij Acco
ISBN: 9789033483905

Bron(nen):   Kind met Handicap