Je leven wordt er alleen maar beter op als je ouder wordt

In onze samenleving wordt de jeugd als de beste tijd van ons leven beschouwd. Kracht, energie en vitaliteit worden als de belangrijkste kwaliteiten gezien. En na de jeugd gaat alles bergafwaarts. De media beschrijven het ouder worden als een vorm van aftakeling en achteruitgang. Maar in werkelijkheid is jong zijn in veel opzichten verre van ideaal. Voor velen is het een tijd vol verwarring en onzekerheid. Nee, het leven wordt er alleen maar beter op als je ouder wordt, in alle opzichten, behalve het fysieke dan. Maar ach, je hoeft ook niet meer persé te bewijzen dat je een marathon kunt lopen.

Dat is in het kort de boodschap van Wendy Lustbader in haar boek 'Life Gets Better: The Unexpected Pleasures of Growing Older'. Het is gelukkig geen belerend boek over de vermeende wijsheid van ouderen geworden. Lustbader is maatschappelijk werker en werkte 10-tallen jaren met ouderen en raakte onder de indruk van de mentale en emotionele rijkdom, die de ouderdom hen bracht. In plaats van over een dalende lijn in hun leven vertelden de ouderen dat ze zich gelukkiger en minder angstig voelden en meer trouw bleven aan zichzelf.

Gezondheidsproblemen horen ook bij het ouder worden. Soms vrees je zelfs voor je leven, maar dat kan je er ook toe brengen om je leven te herzien: macht, geld, ambities worden minder belangrijk en maken plaats voor andere dingen. Fundamentele levensvragen worden minder abstract. Men hecht meer aan spirituele waarden en belangrijke anderen.

In 'Life Gets Better' worden verhalen van ouderen in de ik-vorm afgewisseld met observaties van de auteur. De verhalen bieden een prettig tegenwicht tegen de angst die de media ons wil inboezemen. Angst voor de toekomst is nergens voor nodig: je beste jaren liggen nog in het verschiet.

Bron(nen):   Huffington Post  Amazon