Weg met het feminisme: ‘Mannen zijn de laatste groep die je openlijk mag haten.’

Journalist Peter Lloyd trekt ten strijde tegen feministen. Zij hebben de samenleving overgenomen. En het gaat (daarom?) slecht met mannen. Hij soms (in Trouw) op: Mannen zijn vaker dakloos dan vrouwen, vaker werkloos, vaker slachtoffer van geweld en plegen vaker zelfmoord. Mannen leven ongezonder en sterven sneller. Omdat mannen meer verdienen, zullen ze ook meer belastingen betalen. Maar dat belastinggeld wordt dan weer veel meer gebruikt om ziektes die vooral vrouwen treffen te genezen dan diegenen die vooral mannen raken. Journalist (Daily Mail, Telegraph) Peter Lloyd sloot zich aan bij mannen die strijden tegen het feminisme en voor de rechten van de man toen hij  een tijdje werkte op een tijdschriftredactie met alleen maar vrouwen. Hij had geen leven.Langzaam werd het hem duidelijk dat die neerbuigende houding ook zichtbaar is in de maatschappij. Met ‘Stand By Your Manhood’ schreef Lloyd een even ludieke als serieuze ‘overlevingsgids voor de moderne man’.
Lloyd gelooft niet dat feminisme streeft naar gelijkheid. Feministen willen volgens hem vooral vrouwen een bevoorrechte positie geven. "Weet u nog toen de meisjes een achterstand hadden? Toen kwamen er allerlei campagnes om het verschil in te lopen. Terwijl men nu op scholen alleen maar probeert om jongens meer als meisjes te laten zijn". Meisjes worden volgens hem als hét voorbeeld aanschouwd waar jongens zich aan moeten spiegelen. "Men are brilliant. Being a man is brilliant. Seriously, it is. Except for penile dysmorphia, circumcision, paying the bill, becoming a weekend father, critics who've been hating on us for, well, pretty much fifty years - oh, and those pesky early deaths"

Bron(nen):   Trouw