Kind uit steenrijk gezin vaak ongelukkig

Boeken
door Chantal Caesmaandag, 16 december 2013 om 10:28
welingelichtekringen header 1
Het boek '' van Raimund Kamp, Marijke Kuijpers en Ad Kil is het eerste opvoedboek voor de allerrijksten. Het boek, dat deze week verschijnt, is gebaseerd op het onderzoek 'Vermogensoverdracht in Nederland'. Door middel van diepte-interviews met vermogende erfgenamen achterhaalden de auteurs hoe zij opgroeiden, werden voorbereid op het toekomstige familiekapitaal en wat hun ervaringen met hun geërfd vermogen zijn. gaat vandaag in op de positie van kinderen van vermogende ouders en dat is er geen om te benijden. 'Geld is een gesel', concludeert Ad Kil, hoogleraar Didactiek van Research voor Professionals aan de Nyenrode Business Universiteit. Van de 18 ondervraagde erfgenamen was er slechts 1 gelukkig. Het gezin wordt vaak gedomineerd door schaamte: je mag niet laten merken hoe rijk je ouders zijn. Tegelijkertijd valt het natuurlijk onmiddellijk op als je met een bodyguard naar school wordt gebracht. Anderen reageren met jaloezie, spot en minachting. Het gevolg is dat de kinderen kampen met schuldgevoelens, een laag gevoel van eigenwaarde en zingevingsvragen.