Protestante kerken zwemmen in het geld

Rond kerken hangt altijd een lucht van zuinigheid armoede. Er zijn veel collectes, want het geld is op.

Niet dus. Althans niet bij de protestante kerken in Nederland. Die zwemmen in het geld. Alle protestantse gemeenten samen hebben naar schatting minimaal een miljard euro vrij beschikbaar vermogen in kas. Het gaat om geld dat ze ‘over’ hebben en dat niet nodig is om te kunnen voortbestaan, schrijft het Nederlands Dagblad

Het geld is vaak verkregen door giften en erfenissen uit het verleden. Soms in geld, soms in waardepapieren, soms in land of ander onroerend goed.

Het centrale bestuur van de protestantse kerk in Nederland (PKN) raadt de plaatselijke kerken aan het geld niet te blijven oppotten, maar dienstbaar te maken aan de bijbelse opdracht

Bron(nen):   ND