Voorproefje nieuwe ‘gewone’ Bijbel

Wel een bestseller, maar geen pageturner, de Bijbel. En het leest niet per se makkelijk, vol archaïsche taal, retorische vragen en moeilijke beeldspraak. 'Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen', leest veel lastiger dan 'U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel, mijn hele leven lang.' Zo moet de nieuwe, aangepaste Bijbel ongeveer gaan klinken. Niet versimpeld of plat, wel helder en begrijpelijk Nederlands. Een team van specialisten heeft er 7 jaar aan gewerkt en de nieuwe Bijbel komt volgend jaar uit. "Gewone taal heeft een grote zeggingskracht", vindt Matthijs de Jong, één van de vertalers. "In de Bijbel in Gewone Taal staat de tekst niet in de weg. Het klinkt natuurlijk. Dat is iets nieuws. Er bestaat nog geen Bijbelvertaling waarin heldere, begrijpelijke taal voorop staat, en waarbij duidelijkheid het belangrijkste doel is. Bovendien is gewone taal ook natuurlijke taal, die krachtig en direct overkomt." Een paar voorbeelden: 'Ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een einde aan de macht van de dood.' De zin was: 'De schepping zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid.' Kritiek op het feit dat dit een versimpeling zou zijn, wuift De Jong weg. "Een Bijbel tot een makkelijk boek vertalen, is niet mogelijk. Het is nou eenmaal geen makkelijk boek. We hebben de Bijbel simpelweg zó proberen te vertalen dat de taal minder vragen oproept." Verder is Bijbels jargon zoveel mogelijk vervangen door alledaagse termen en retorische vragen vervangen door stellige uitspraken. 'De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken,' wordt 'De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb.' "In de eenvoud van taal ligt een enorme kracht verscholen," aldus De Jong.

Bron(nen):   Trouw      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Kopje thee

    Dit is toch geen nieuws? Er zijn al zoveel versimpelde Bijbels verschenen, vertaling na vertaling door de eeuwen heen, en al helemaal de laatste jaren, van de Groot Nieuws Bijbel t/m de Bijbel voor ongelovigen van Guus Kuijer.

Reacties niet toegestaan