Spreek vandaag je moerstaal (voordat die uitsterft)

De UNESCO heeft in 2000 21 februari uitgeroepen tot Internationale Dag van de Moedertaal ingesteld. Met de voortschrijdende globalisatie lijken steeds meer talen en dialecten te verdwijnen. De UNESCO bracht zo'n 6000 talen in kaart, waarvan bijna de helft wordt beoordeeld als 'vulnerable' tot 'critically endangered'. 

De UNESCO publiceert sinds 1996 een atlas met de status van bedreigde talen (zie de recensie bij NRC). De meest urgente status heeft een taal die niet meer op de jongere generatie wordt overgedragen en zelfs door de oudere generatie nog maar gebrekkig wordt gesproken. Zoiets geldt bijvoorbeeld voor het Cornish in Groot-Brittannië. Er werd een succesvol project ingesteld om de taal te 'revitaliseren'. 

De nieuwste versie van deze atlas is inmiddels online en in interactieve versie beschikbaar, gebaseerd op Google Maps. Voor Nederland gelden onder meer het Fries en het Nedersaksisch als 'vulnerable'; voor Europa bijvoorbeeld het Baskisch en het Corsicaans.

Bron(nen):   UNESCO