Femke Halsema maakt moslimvrouw duidelijk waarom er iets mis is met de islam

"Je ziet alle misstanden in de islamitische wereld als de verantwoordelijkheid van anderen: het kolonialisme, westerse vooroordelen. Je maakt moslims daarmee tot de onbegrepen slachtoffers van grote, foute systemen. Mij lijkt dat onhoudbaar, en bovenal onwenselijk: je ontneemt moslimbroeders, conservatieve geestelijken, totalitaire heersers hun verantwoordelijkheid voor vrijheidsinperkingen die ze anderen opleggen. Niet het kolonialisme is de schuld van maagdelijkheidstesten in Egypte (om maar wat te noemen), dat zijn de mensen die ze toestaan en uitvoeren. Ik denk niet dat alle moslimvrouwen worden onderdrukt. Ik denk dat er regels in de islam zijn die onderdrukkend en beperkend zijn voor vrouwen. Jij geeft zelf een voorbeeld met het verbod op flirten." Op de site Nieuwwij heeft zich een boeiende briefwisseling ontwikkeld tussen Femke Halsema en enige moslimvrouwen die vinden dat Femke in haar TV-serie te streng is voor de islam: dat vrouwen worden onderdrukt ligt niet aan het prachtige geloof maar aan anderen. Femke Halsema antwoordt helder, precies en overtuigend. Tegen haar opponent Bibi Maryam Amjar-Schobbers (een bekeerlinge), die de misstanden niet wil zien of minstens wegvalt tegen de schoonheid van het geloof: "Mijn grote vrijheid verplicht mij, vind ik, om in het geweer te komen voor vrouwen die het slecht hebben getroffen, die – as we speak – worden gestenigd, mishandeld, opgesloten, en vaak onder verwijzing naar de islam. Ik spreek jou niet aan als slachtoffer maar als een vrije, islamitische vrouw die de mogelijkheid heeft om te protesteren tegen barbaarse praktijken die uit naam van jouw geloof worden uitgevoerd. Ik vind het onbegrijpelijk dat jij dan met een dooddoener komt als: ‘wat voor de een nood is, is dat voor de ander nog niet’. Tja, dat geldt misschien bij een beetje hoofdpijn maar niet bij zware mishandeling die door sommige heersers en imams wordt toegestaan en zelfs wordt toegejuicht. Ik vind het jammer dat jij mij liever toespreekt over de schoonheid van het geloof dan er met mij en andere, gelovige en ongelovige, vrouwen voor te strijden dat de lelijkheid vermindert." Lees de hele boeiende briefwisseling op Nieuwwij.nl

34 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Koper

  Ik heb Halsema altijd een warm hart toe gedragen en ik zou haar dan ook willen afraden in discussie te gaan met een gelovige over religie, omdat dat hetzelfde is als met een peuter proberen te praten die met vingers in de oren ‘lalalala’ staat te roepen.

  • Kopje thee

   Je hebt gelijk hoor, het is een ondankbare taak. Maar ze doet het tenminste. ‘Teveel gedoe’ is het belangrijkste principe waarom redelijke mensen in het westen zwijgen terwijl ze eigenlijk hun principes zouden moeten verdedigen. Wie dan overblijft in het debat? De gutmenschen die elk brandje willen blussen met hun weg-met-ons mentaliteit. Daardoor zijn schreeuwlelijkers en demagogen, aan beide zijden van de discussie, nog beter hoorbaar.

   (in antwoord op Koper)
   • Koper

    Kritiek geven op religie is levensgevaarlijk, helemaal op de zogenaamd vreedzame.

    (in antwoord op Kopje thee)
    • Chuck Ravin

     Alle Nederlanders zijn Moslims en geloven niet in de Schepping,maar zijn ontstaan uit het water in miljarden jaren,dat staat in de Koran.
     Helaas durven Nederlanders niet uit de kast te komen als Moslims
     Nederlanders zijn hypocriet. die buigen voor de ISLAM
     Niet voor niets wordt G Wilders gehaat
     Iedereen doet aangifgte tegen G Wilders
     Lieg ik?

     (in antwoord op Koper)
     • AT

      Of u liegt is lastig te zeggen aangezien uw opmerking ERG lastig is te volgen.

      (in antwoord op Chuck Ravin)
     • Chuck Ravin

      Bedankt dat u normaal reageert.
      Dat ben ik niet gewend van àTheisten
      Religies gaan over de oorsprong van ons bestaan.
      Dat zijn theorieën c.q pseudo- wetenschap.
      Religies geloven niet in de éénmalige Schepping door Het Woord van GOD ,dat is normaal.

      Waarom wordt ”GOD bestaat niet” als wetenschap door de strot geduwd?

      Vrijheid van Religies hebben we hoog in het vaandel staan.
      JEZUS is geen Religie,de Bijbel mag je een sprookje en belachelijk vinden.
      Christenen mag je bespotten en debielen noemen.

      Normale àTheisten vloeken nooit

      Richard Dawkins bezoekt diverse religieuzen ,,christenen’’ gematigde christenen om ze beter te begrijpen.Hij komt tot de conclusie dat hij mensen die ‘gematigd geloven’ het ergst vindt:sommige bijbelverhalen geloven zij wél,andere niet.Zo worden én de bijbel én het gezonde verstand verraden.

      ”Christenen” zijn gluiperds,huichelaars en hypocriet

      Christen Unie,C.D.A enz zijn geen Christenen,die zijn gematigd en doen ook aangifte tegen G Wilders

      D66, Groen Links enz haten Goddelijke principes

      Lieg ik of kan je me niet volgen?
      Twitter,Facebook,Google+ ik sta altijd tot u beschikking en loop niet weg

      JEZUS MENS PERSOON
      Adam en Eva mensen,personen goden
      Dit staat ALLEEN IN ÉÉN BOEK
      GOD claimt de Schepping

      ALLAH claimt ontstaan uit water in miljarden jaren.

      Mensen kunnen kiezen tussen GOED en KWAAD
      Een tussenweg is niet mogelijk en dat weten mensen donders goed.
      Die zijn geen ongelovige honden zoals de SATAN beweert

      .

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Ik doe m’n best maar u bent ietwat moeilijk te volgen. Wie quoteert u? Ik weet ook niet welke religie u aanhangt. Kunt u programmapunten van de door u genoemde partijen aanhalen om te laten zien wat u bedoeld met ‘haten Goddelijke principes’.

      In de wetenschap wordt het bestaan van een scheppende geest (God) niet per definitie afgezworen. De wetenschap draait alleen om ‘weten’ (feiten), waarnemingen interpreteren of een theorie bedenken voor fenomenen die (nog) niet te verklaren vallen. Maar alles wordt gedaan binnen de kaders die volgens de natuurkundige wetten aannemelijk zijn. Daar zit het grote verschil tussen wetenschap en religie / spiritualiteit volgens mij.

      De idee van een scheppende geest tart de natuurkundige wetten en tot nu toe gebeurt alles wat wij weten, zien en in de geschiedenis feitelijk hebben waargenomen via deze natuurkundige wetten.

      Een aanzienlijk deel van de wetenschappers is agnost, zij sluiten het bestaan van een God niet uit, omdat ze dit wetenschappelijk niet kunnen bewijzen. Alleen is het hoogst onwaarschijnlijk volgens hen. Maar er zijn er die het zelfs mogelijk achtten dat een God verantwoordelijk is voor de oerknal.

      Bijbelse teksten zijn vaak metaforen, overdrachtelijke verhalen om het contrast tussen goed en kwaad helder te krijgen. Wat mij betreft is iemand die goed en kwaad kan onderscheiden, er voor naasten is, mensen sec beoordeeld op hun daden en niet hun afkomst, religie, geaardheid of ras, een goed mens. Ik geloof niet, noem me een atheïst, maar ik zal nooit iemand bespotten puur omdat hij/zij religieus is.

      Het zou in het algemeen goed zijn als gelovigen zichzelf meer gingen richten op redeneren in plaats van stellig vasthouden van een religie. Áls er een God bestaat, kan een religieus dogma nooit zijn plan voor de mensheid geweest zijn……..

      (in antwoord op Chuck Ravin)
     • Chuck Ravin

      Bedankt dat ik niet geblokkeerd word.
      Ik heb nl slechte ervaringen met wetenschap fora.

      Ik ben niet gelovig en ik ben niet religieus.
      Ik hou niet van eeuwige discussies welles,nietes
      kip of ei
      Ik weet zeker éénmalige Schepping door Het Woord
      is een onmogemogelijke scenario,onbenoembaar,onbeschrijfelijk,onvoorstelbaar,onwetenschappelijk voor eeuwig Goddelijk

      GOD bewijzen is Duivels Lukas 4:3
      Ik kijk naar de realiteit en waarneembare feiten en bewijzen.
      Ik haat leugens,die ik kan weerleggen..
      ”Christenen” ontkennen ”evolutie,ieder naar hun aard”,dat staat in Het Woord van GOD
      Evolutie zegt niets over ”in den beginne”
      LEVEN onzichtbaar,onvergankelijk Goddelijk is altijd
      ”in den beginne” van levensvormen die naast elkaar evolueren..
      Ontstaan heeft nooit plaats gevonden en LEVEN is niet ontstaan
      Wij zijn mensen,personen en goden.
      Natuurlijk mag je de Koran geloven wat erin staat.
      Dat respecteer ik,maar dan ben je een primaat uit het water ontstaan in miljarden jaren.

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Dus u bent atheist?

      (in antwoord op Chuck Ravin)
     • Chuck Ravin

      ”Dus u bent atheists”
      Ja 100%
      U bent unique ,u bent de eerste in al die jaren dat ik op internet zit en mij begrijpt.
      Geen gescheld,geen agressie geen frustraties niet ad hominem
      Ik ben benieuwd wie u in werkelijkhied bent.
      Ik geloof geen goden ik ben anti goden en pro GOD.
      goden zijn religies.
      GOD is geen religie

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Dank u, maar waarom zou ik schelden? Daar lijkt me geen enkele reden voor.

      Kunt u uitleggen wie/wat u bedoeld met ‘GOD’. U bent niet religieus, atheïst maar pro GOD. Een atheïst is niet alleen tegen religies, een atheïst verwerpt de gedachte van een god, God of GOD.

      (in antwoord op Chuck Ravin)
     • Chuck Ravin

      Mensen,personen en goden komen alleen in Het Woord van GOD voor.
      Dat is de Bijbel,geschreven door Joodse geleerden
      of domme geitenhoeders in de woestijn i.i.g door 40 verschillende personen.
      Dat kan dus geen meesterwerk zijn .
      Een meesterwerk is geschreven door één persoon.
      Ieder persoon is anders en heeft als het goed is,
      zijn ”eigen” mening.
      ”De Persoon” die de Bijbel heeft geschreven noem ik GOD en niet die geleerden of domme geitenhoeders.
      ”personen zijn onzichtbaar en kunnen anderen beinvloeden”

      (in antwoord op AT)
     • AT

      Ik kan er geen wijs uit worden, helaas, ik geef het op…

      (in antwoord op Chuck Ravin)
     • Chuck Ravin

      Bedankt voor zoveel geduld met mij.

      Jammer dat je de Bijbel niet hebt gelezen,dan weet je precies WIE ik met GOD bedoel en niet WAT ik met GOD bedoel.

      àTheisten zoals Darwin kennen alleen de Koran en

      respecteren Mohammed voor zijn ”wetenschappelijk verantwoord” meesterwerk .en nemen aan dat er nooit een schepping maar ontstaans uit het water heeft plaats gevonden.
      Adam en Eva hebben nooit bestaan,geen geweten,geen verantwoording,geen moraal,geen mensenrechten maar homorechten,ieder bepaalt zijn eigen grenzen,,geen 10 geboden alleen één gebod JIHAAT

      De oorsprong van mijn bestaan is niet ontstaan uit een hoopje ”primitieve” cellen die na miljarden jaren zijn ontwikkeld tot doelloze primaten.
      zuurstof,watestof zwavel koolstof fosfor stikstof is geen teken van leven,maar onzichtbare kiem,ziel en personen,in de vorm van planten dieren en personen.
      LEVEN is niet ontstaan maar altijd ”in den beginne”

      Alle huidige levensvormen zijn NOOIT uitgestorven geweest sinds de éénmalige schepping.

      Dat is een leugen
      Uitsterven wil zeggen (geen nakomelingen meer mogelijk),totaal en definitief van de gehele aardbodem verdwenen tot in de allerkleinste hoekjes

      Is er ooit een primaat geboren uit een vrouw en is er ooit een mens geboren uit een primaat ?
      Waarom bestaan er nog primaten waarom bestaan er nog mensen

      Alle mensen zijn religieus (tenzij je een dier bent en geen persoon) en haten GOD
      Mensen weten drommels goed wie GOD is en daarom wordt er in Nederland zoveel gevloekt

      Religies geeft gevechten, wantrouwen, ongeloof, tranen, pijn, verdriet, jaloezie en haat.
      Religies kip of ei zijn eeuwige discussies zonder
      einde

      Haten word gevoed door religie ,, geen een dier haat !! dat is iets menselijks !!
      Mensen kennen het verschil tussen
      KWAAD en GOED,dieren niet.

      nogmaals bedankt voor al je antwoorden

      en wens je verder het allerbeste

      (in antwoord op AT)
     • Chuck Ravin

      Alle religies ”goden” haten GOD,die willen op de troon van GOD zitten en geen verantwoording aan HEM afleggen.
      JEZUS IS GEEN RELIGIE

      (in antwoord op AT)
     • Chuck Ravin

      à theisten is niet hetzelfde als à THEIST
      Mensen,personen zijn theisten.
      SATAN de opponent van GOD ontkent dat .
      Er bestaat geen zonde,geen zondvloed en geen éénmalige schepping.
      Verleiding door de slang is een sprookje
      Er bestaan geen 10 geboden,alleen één gebod JIHAAT.
      Alle mensen die geen Jihadisten zijn MOETEN dood.
      Er bestaat geen vrije wil.
      ALLAH is de Imitaor van GOD
      G Wilders wil mensen wakker schudden,
      ZONDER GEWELD maar met woorden
      Er bestaat toch vrijheid van meningsuiting.
      Een mening waar je achter staat.?

      (in antwoord op AT)
  • Dead Silence

   In dit geval wel. In haar politieke loopbaan was zij in mijn optiek de peuter.

   (in antwoord op Koper)
  • Chuck Ravin

   Religie is de oorzaak van alle ellende
   mensen,personen en goden
   menselijk,zondaars en religies
   Dat staat in de Bijbel (Schepping)

   Ongelovige honden,varkens of primaten
   uit het water ontstaan (Ontstaans) staat in de fabeltjes Koran.

   De vraag :De Bijbel of De Koran?

   Is hetzelfde als met een peuter proberen te praten die met vingers in de oren ‘lalalala’ staat te roepen.

   (in antwoord op Koper)
 2. Apekool

  Ik heb juist weinig met Mevr. Halsema, heb haar altijd hypocriet gevonden. Dit is wel moedig en wie weet draagt het bij aan enige emancipatie.

  Moest wel gelijk denken aan dit prachtige stukje: Brave kindjes veroordelen stout kindje dat niet in Sinterklaas gelooft ter dood

 3. WildersFanBoy

  Heeft die Halsema opeens het licht gezien, ofzo?!?

  • Kopje thee

   Nee hoor, Halsema heeft zich wel vaker kritisch uitgelaten over de positie van de moslima. Ik herinner me destijds een opmerking van haar n.a.v de (afwezige) betrokkenheid van moslimmoeders op de school van haar kinderen.

   (in antwoord op WildersFanBoy)
   • Chuck Ravin

    Je bent voor of tegen de ISLAM
    Gematigde Moslim is geen Moslim.

    (in antwoord op Kopje thee)
    • AT

     Een gematigde Moslim is vóór de Islam lijkt me… Alleen plaatst deze Moslim zijn/haar religie in de context van zijn/haar omgeving.

     (in antwoord op Chuck Ravin)
 4. Shabnam Theunissen

  Wat een titel, hebben we nu een vrouwelijke wilders erbij?

 5. Meester Proper

  Beter laat dan nooit. De islam is dan ook een barbaarse en fascistoïde religie, dat blijkt elke dag weer uit de nieuwsberichten.

 6. Chuck Ravin

  DE BIJBEL ZEGT:
  Ik ben LEVEN de ALPHA en de OMEGA
  Er bestaat een HEMEL EN EEN HEL
  Jullie zijn menselijk,zondaars en religieus
  Jullie hebben verantwoording,geweten,moraal,waarden en normen en 10 geboden.

  tralalalalalalala oeti ik heb lekker mijn vingers in de oren zeggen mensen,personen en goden door GOD geschapen
  MENSEN met mensen rechten

  DE QUR’AN ZEGT:
  Er bestaat geen HEL
  Jullie zijn ongelovige honden,apen en varkens
  Jullie zijn geen zondaars,niet religieus en menselijk,maar uit een ”hoopje” ontstaan HOMO’S met homo rechten
  Er bestaan geen 10 geboden,alleen één gebod:JIHAAT

  ISLAM is wetenschappelijk verantwoord,wij buigen voor u SATAN en zullen GOD haten,wij bepalen onze eigen grenzen,en hebben geen eerbied voor LEVEN.
  GOD krijgt een permaban,we negeren HEM en ”GOD bestaat niet” zullen we door de strot duwen

  D66 ”Wij zullen 100% strijden tegen alle Goddelijke principes”

 7. Panne koek

  Chuck Ravin Radicale zelf terrorist. Als je wat te zeggen heb over onze religie. Kom het zeggen in mijn bek dan in het echt. Anonieme schijtend lafbek. Ik ben geen 2 de kamer lid die aan regels moet voldoen. Ik los agressie met geweld op.

 8. Panne koek

  Chuck Ravin Is een meisje. met een grote bek. Durf je niet in je eigen Marokko. Stinkende is lam. Kanker op naar je stront land hoer. Ik stem voor wilders en heb schijt aan jullie islamietjes. Als eerste de islam die een bedreiging vormt voor Nederland uitroeien of uit zetten. Ik hoop op het eerste. Want ik doe mee. Ik heb er een al dood gereden op het zebrapad en daar kwam ik mee weg als verkeers-overtreding. Dus ik zou maar is opletten waar jij naar toe oversteekt in jou verkeerde positie.

 9. Panne koek

  Chuck Ravin Jij zit in Nederland en jij heb niets te zeggen en geen rechten. Opkankeren en maak plaats voor Nederlanders. Ga janken. Jij zit in Nederland en hier zijn wij de baas hoer. Dit staat los van wat wij Nederlanders vinden van de eerste en tweede kamer. Jou gedrag zet aan tot geweld.

 10. Panne koek

  Oproep voor alle Nederlanders wie durft samen te werken om een eenheid te vormen? Om Nederland te verbeteren en op te schonen. Femke Halsema laat op haar kop zitten. door Chuck Ravin Wie nog meer? Sluit je dan aan bij Famke. Of anders bij mij

 11. Panne koek

  Met zijn alle breken wij de rest. Te laat is? Deze islamietjes hebben een doel en dat is ons land overnemen. De islammietjes planten zich belachelijk voort door wel 8 kinderen neer te zetten in onze Nederland. Als het zo door gaat zijn strakjes Nederlanders een uit sterfelijke ras. Willen wij Nederlanders dit? Ja ga dan thuis TV kijken en achte je faceboek spelletjes spelen en mis de wereld om je heen. Strijders vechten en zullen winnen. Wat van ons is is van ons. Geeft u ook uw auto aan de overbuurman. Nederland is ook van u.

 12. Panne koek

  Stelt u zich eens voor dat de kinderen van Chuck Ravin bij uw kind op school zit. En de opvoeding geniet van deze Chuck Ravin, Deze kinderen worden groot en nemen krijgen weer nieuwe kinderen. Ziet u het gevaar al? Of moet ik het echt uitleggen aan jullie soms domme Nederlanders. Wees niet bang voor de dood dat gaan wij allemaal. U zou bang moeten zijn voor deze islamietjes die ons wel even vertellen hoe wij zijn en hoe zij over ons denken. In mijn geloof zijn islamietjes schijt en radicaal en schijt ik op hun alla maal. Nederlanders sla die islamietjes is lam. Respect moeten wij afdwingen anders blijft dit zo.

 13. Panne koek

  Verwijder mijn berichten maar’ maar vergeet dan niet Chuck Ravin

 14. Panne koek

  Proxyserver dus lik mijn reed terroristen

Reacties niet toegestaan