Nederland is een erg vrouwelijk land

Socioloog Geert Hofstede heeft na een systematisch onderzoek om verschillen in culturen tussen landen te meten een 5-tal dimensies vastgesteld. Deze dimensies zijn:

  • 'Masculinity', opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid
  • 'Power Distance Index', de acceptatie van machtsverschillen en ongelijkheid
  • 'Individualism', de waarde die men hecht aan individualisme
  • 'Uncertainty Avoidance', de omgang met onzekerheid
  • 'Long-Term Orientation', de manier waarop men naar de toekomst kijkt.

Hofstede’s onderzoek naar de masculiniteitsdimensie toonde aan dat veel landen zich op een glijdende schaal van mannelijkheid naar vrouwelijkheid bevinden. Nederland is al bijzonder vrouwelijk geworden. Een duidelijk verschil tussen een masculien en een feminien land is bijvoorbeeld hoe breed homoseksualiteit wordt geaccepteerd (niet in een masculien land, wel in een vrouwelijk land) of de houding ten opzichte van seks.

Hofstede's dimensies zijn erg bekend en worden vaak door onderzoekers en bedrijven gebruikt om te bepalen hoe ze een land moeten zien of benaderen. De dimensies zijn echter wel een vereenvoudiging van de werkelijkheid. De verschillen binnen een enkel land zijn vaak groter dan de verschillen tussen landen.

  

 

Bron(nen):   Sociologie Magazine